Sefydlu uned ffilm arbennig yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Trigolion Rhiwbeina yn mwynhau gwylio'r bennod Nadoligaidd o Doctor Who yn cael ei ffilmio ar eu strydoedd

Mae uned ffilm arbennig wedi ei sefydlu yng Nghaerdydd wedi i'r cyngor derbyn dros 1,000 o geisiadau i ddefnyddio'r brifddinas fel lleoliad ffilmio.

Mae strydoedd ac adeiladau'r ddinas wedi chwarae rhan bwysig yng nghynyrchiadau fel Doctor Who, Sherlock a Casualty yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae Cyngor Caerdydd felly wedi sefydlu'r uned gan godi tâl o rwng £100 a £200 y diwrnod i ffilmio yn y ddinas.

Yn ddiweddar mae Caerdydd wedi sefydlu ei hun fel canolfan rhagoriaeth drama, yn enwedig wedi i'r BBC agor stiwdio Porth y Rhath ar gyfer rhaglenni megis Casualty, Doctor Who, Wizards Vs Aliens a Pobol y Cwm.

Bydd yr uned yn delio gyda hawliau i ffilmio ar ffyrdd y ddinas, mewn adeiladau cyhoeddus yn ogystal â helpu materion fel cau ffyrdd dros dro.

Fel rhan o'r 'gwaith fe fydd hefyd yn hyrwyddo Caerdydd fel lleoliad ar gyfer ffilm a theledu i gwmnïau tramor.

'Angen elwa'

Dywedodd y Cynghorydd Russell Goodway, aelod y cabinet yn gyngor ar gyfer yr economi, bod yr awdurdodau yn deall pwysigrwydd denu cwmnïau ffilmio i'r economi lleol, gan greu swyddi, cyfleoedd hyfforddi a thwristiaeth.

"Mae'r Cyngor hefyd yn cydnabod bod ganddyn nhw ddyletswydd i'r trigolion, a dylen nhw elwa o unrhyw ffilmio gyda chyn lleied o drafferthion a phosib," meddai.

Ffynhonnell y llun, Media Wales
Disgrifiad o’r llun,
Aeth criw raglen Casualty at i i ffilmio damwain car ar Rodfa Lloyd George yn ddiweddar

"Cam bositif iawn" yw'r uned yn ôl Ieuan Morris, y cyfarwyddwr sy'n dysgu ffilm yn ysgol diwydiannau creadigol a diwylliannol Caerdydd, Prifysgol Morgannwg.

"Dwi'n credu bod gan bob prifddinas ym Mhrydain uned ffilmio erbyn hyn.

"Mae'n lawer haws i gwmni cynhyrchu delio gydag un asiantaeth i drefnu ffilmio ar y strydoedd ac mewn adeiladau.

"Dwi'n credu bod Caerdydd ac ardal De Cymru yn cynnig amrywiaeth gwych o leoliadau gwahanol.

"Mae yna ddinas, y môr a'r mynyddoedd, i gyd o fewn awr o yrru o'i gilydd."

Mae'r cyngor eisoes wedi derbyn ceisiadau gan y BBC, ITV, Channel 4 a chwmnïau cynhyrchu annibynnol ym Mhrydain, Yr Iwerddon, America ac Asia.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y bydd Comisiwn Sgrin Cymru yn gweithio gyda'r uned i helpu cynyrchiadau sy'n ffilmio ledled Cymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol