Eira'n effeithio ar ffyrdd

Cyhoeddwyd
Graeanu
Disgrifiad o’r llun,
Graeanu yn Sir Ddinbych nos Fawrth

Mae eira wedi cwympo mewn mannau ac amgylchiadau gyrru wedi bod yn anodd.

Ond mae'r prif-ffyrdd wedi bod yn iawn.

O 6am ymlaen, meddai'r Swyddfa Dywydd, roedd rhybudd melyn mewn grym yng Nghonwy, Sir Fflint, Wrecsam, Sir Ddinbych, Gwynedd a Phowys.

Mae'n para tan hanner nos.

Roedd ychydig o fodfeddi yn y gogledd a rhywfaint yn siroedd Caerdydd, Abertawe, Rhondda Cynon Taf, Caerffili a Sir Fynwy.

Graeanu

Mae lorïau wedi bod yn graeanu mewn sawl ardal a dywedodd Sir Ddinbych fod y tywydd yn effeithio ar gasglu sbwriel.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y byddai eira ac eirlaw yn lledu o'r dwyrain i ogledd Cymru a rhannau o'r canolbarth.

Dylai'r eira droi'n law yn ddiweddarach ddydd Mercher, meddai'r swyddfa.

Dywedodd cyflwynydd tywydd Radio Cymru Yvonne Evans brynhawn Mercher: "Erbyn hyn mae'r eira wedi cilio ac mae'n bwrw glaw mewn mannau.

"Mae'n gymylog ac yn niwlog, yn enwedig ar y bryniau ac mae'r gwynt ar ei gryfa' yn siroedd y gorllewin.

"Heno bydd hi'n noson wlyb a gwyntog. Dros nos bydd cyfnodau o law trwm ac fe allai achosi llifogydd."