Damwain: Pedwar yn yr ysbyty

  • Cyhoeddwyd

Mae pedwar, gan gynnwys dau o blant, yn yr ysbyty oherwydd damwain ddifrifol ar yr A465, Heol Blaenau'r Cymoedd, ger Merthyr Tudful.

Cafodd menyw ei thorri'n rhydd o'i cherbyd.

Roedd gwrthdrawiad rhwng Ford Fiesta a Vauxhall Vectra ger archfarchnad Asda ar Ddowlais Top.

Cafodd yr heol ei chau am gyfnod rhwng Cylchfan Cefn Coed a Chylchfan Dowlais.

Y gred yw nad yw'r plant wedi eu hanafu.

Cafodd tri chriw o ddiffoddwyr o Ferthyr eu hanfon ychydig ar ôl 2pm.