Graddfa droseddu ymysg yr ifanc yn gostwng yng Nghymru

Cyffion Image copyright AP
Image caption Nifer y troseddwyr ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi gostwng o 519 yn 2010-11 i 209 yn 2011-12.

Mae nifer y plant a phobl ifanc sy'n troseddu yng Nghymru yn gostwng, yn ôl ffigyrau newydd.

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae Timau Troseddau Ieuenctid Cymru wedi cofnodi gostyngiad o ran nifer y plant rhwng 10 oed a 17 oed.

Dywedodd y gwasanaeth fod cynllun sy'n targedu plant sy'n debygol o droseddu fel y rhai sy'n dechrau mynd yn absennol o'r ysgol yn un o'r rhesymau am y gostyngiad.

Ers 10 mlynedd mae nifer troseddau pobl ifanc sydd wedi eu cofnodi yn Abertawe wedi gostwng o 2,044 i 428 y llynedd.

Dywedodd adroddiad ar gyfer Cyngor y Ddinas fod gostyngiad troseddau rhwng 2001-02 a 2011-12 "wedi arbed £2.8 miliwn o arian cyhoeddus yn Abertawe".

Yn y ddinas mae nifer o gyrff, gan gynnwys yr heddlu a'r adran gwasanaethau cymdeithasol, yn penderfynu a ddylai troseddwr ifanc gael "ail gyfle" yn lle cael ei erlyn.

'Ail gyfle'

"Mae'r cynllun yn rhoi cyfle i droseddwyr ifanc wneud iawn am eu hymddygiad a chael ail gyfle," meddai Dusty Kennedy, pennaeth Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru.

Dywedodd fod timau troseddwyr ifanc yng Ngwynedd ac Ynys Môn wedi llwyddo i leihau troseddau pobl ifanc rai blynyddoedd yn ôl gan gydweithio â'r heddlu ac ysgolion i addysgu plant ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Ychwanegodd fod Tîm Troseddau Ieuenctid Abertawe wedi cofnodi fod nifer y plant oedd yn ail-droseddu rhwng 2001 a 2012 wedi gostwng o 204 i 23.

Yn ôl Mr Kennedy, un rheswm am y gostyngiad oedd creu cynllun "pythefnos euraid" pan mae pobl ifanc sydd wedi cyflawni mân droseddau yn cael eu hasesu.

Mae hyn yn cynnwys rhoi cyfle i rieni'r plant helpu newid ymddygiad y plentyn.

Gostyngiad mwyaf

Yn ôl ffigyrau Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr, roedd y gostyngiad mwyaf yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf yn ardal Castell-nedd Port Talbot.

Mae nifer y troseddwyr ifanc yno wedi gostwng o 519 yn 2010-11 i 209 yn 2011-12.

Roedd y gostyngiad lleiaf yng Ngwynedd ac Ynys Môn ond mae'r bwrdd wedi dweud fod gostyngiadau mawr o'r blaen am fod y gwaith atal troseddu wedi dechrau'n gynt.

Nid yw'r ffigyrau cyfredol ar gyfer Caerdydd ar gael oherwydd problemau technegol cofnodi'r data.

Felly er bod y ffigyrau ar gyfer Cymru yn dangos bod 2,770 yn llai o droseddwyr ifanc yn 2011-12 nag yn 2010-11 nid yw'r ffigyrau yn adlewyrchiad cwbl gywir o ran nifer y troseddwyr.

Nifer trosedwyr ifanc rhwng 10-17 oed yn Nghymru
Ardal tîm troseddau ieuenctid 2010-11 2011-12 Canran y gostyngiad
Blaenau Gwent a Chaerffili 1,064 895 15.8%
Pen-y-bont arOgwr 411 251 38.9%
Caerdydd 1,114 628* Ddim ar gael
Sir Gâr 722 506 29.9%
Ceredigion 248 201 18.9%
Conwy a Sir Ddinbych 619 418 32.4%
Sir Y Fflint 342 272 20.4%
Gwynedd ac Ynys Môn 441 416 5.6%
Merthyr Tudful 331 209 36.8%
Sir Fynwy a Thorfaen 599 538 10.1%
Castell-nedd Port Talbot 519 209 59.7%
Casnewydd 728 567 22.1%
Sir Benfor 429 305 28.9%
Powys 316 246 22.1%
Rhondda Cynon Taf 834 581 30.3%
Abertawe 638 466 26.9%
Bro Morgannwg 282 244 13.4%
Wrecsam 544 485 10.8%
Cyfanswm Cymru 10,181 7,408* Ddim ar gael

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.