BBC Cymru Fyw

Graddfa droseddu ymysg yr ifanc yn gostwng yng Nghymru

Published
image copyrightAP
image captionNifer y troseddwyr ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi gostwng o 519 yn 2010-11 i 209 yn 2011-12.
Mae nifer y plant a phobl ifanc sy'n troseddu yng Nghymru yn gostwng, yn ôl ffigyrau newydd.
Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae Timau Troseddau Ieuenctid Cymru wedi cofnodi gostyngiad o ran nifer y plant rhwng 10 oed a 17 oed.
Dywedodd y gwasanaeth fod cynllun sy'n targedu plant sy'n debygol o droseddu fel y rhai sy'n dechrau mynd yn absennol o'r ysgol yn un o'r rhesymau am y gostyngiad.
Ers 10 mlynedd mae nifer troseddau pobl ifanc sydd wedi eu cofnodi yn Abertawe wedi gostwng o 2,044 i 428 y llynedd.
Dywedodd adroddiad ar gyfer Cyngor y Ddinas fod gostyngiad troseddau rhwng 2001-02 a 2011-12 "wedi arbed £2.8 miliwn o arian cyhoeddus yn Abertawe".
Yn y ddinas mae nifer o gyrff, gan gynnwys yr heddlu a'r adran gwasanaethau cymdeithasol, yn penderfynu a ddylai troseddwr ifanc gael "ail gyfle" yn lle cael ei erlyn.

'Ail gyfle'

"Mae'r cynllun yn rhoi cyfle i droseddwyr ifanc wneud iawn am eu hymddygiad a chael ail gyfle," meddai Dusty Kennedy, pennaeth Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru.
Dywedodd fod timau troseddwyr ifanc yng Ngwynedd ac Ynys Môn wedi llwyddo i leihau troseddau pobl ifanc rai blynyddoedd yn ôl gan gydweithio â'r heddlu ac ysgolion i addysgu plant ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Ychwanegodd fod Tîm Troseddau Ieuenctid Abertawe wedi cofnodi fod nifer y plant oedd yn ail-droseddu rhwng 2001 a 2012 wedi gostwng o 204 i 23.
Yn ôl Mr Kennedy, un rheswm am y gostyngiad oedd creu cynllun "pythefnos euraid" pan mae pobl ifanc sydd wedi cyflawni mân droseddau yn cael eu hasesu.
Mae hyn yn cynnwys rhoi cyfle i rieni'r plant helpu newid ymddygiad y plentyn.

Gostyngiad mwyaf

Yn ôl ffigyrau Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr, roedd y gostyngiad mwyaf yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf yn ardal Castell-nedd Port Talbot.
Mae nifer y troseddwyr ifanc yno wedi gostwng o 519 yn 2010-11 i 209 yn 2011-12.
Roedd y gostyngiad lleiaf yng Ngwynedd ac Ynys Môn ond mae'r bwrdd wedi dweud fod gostyngiadau mawr o'r blaen am fod y gwaith atal troseddu wedi dechrau'n gynt.
Nid yw'r ffigyrau cyfredol ar gyfer Caerdydd ar gael oherwydd problemau technegol cofnodi'r data.
Felly er bod y ffigyrau ar gyfer Cymru yn dangos bod 2,770 yn llai o droseddwyr ifanc yn 2011-12 nag yn 2010-11 nid yw'r ffigyrau yn adlewyrchiad cwbl gywir o ran nifer y troseddwyr.

Straeon perthnasol

  • Troseddwyr ifanc: Datganoli pwer?