Mae'r gwaith o adeiladu'r ffwrnais newydd wedi costio £185 miliwn
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Dechrau defnyddio ffwrnais newydd

12 Chwefror 2013 Diweddarwyd 21:24 GMT

Mae cwmni dur Tata wedi dechrau defnyddio ei ffwrnais newydd ym Mhort Talbot. Mi gostiodd y cynllun £185 miliwn i'r cwmni, a hwn ydi'r buddsoddiad mwyaf sylweddol yno ers degawdau. Mae'n golygu y gallai'r safle gynhyrchu dros bedair miliwn o dunelli o ddur y flwyddyn.