Cyfreithiwr perchennog ffatri: Honiadau'n 'gamarweiniol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Athena Pictures
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr asiantaeth eu bod wedi atal y gwaith yn Farmbox Meats nos Fawrth

Mae cyfreithiwr perchennog wedi dweud bod honiadau yn erbyn ffatri y mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn ymchwilio iddi yng Ngheredigion yn "gamarweiniol".

Parhau mae ymchwiliad yr asiantaeth i weithgareddau cwmni Farmbox Meats yn Llandre ger Aberystwyth.

Dywedodd Aled Owen, cyfreithiwr y cyfarwyddwr Dafydd Raw-Rees, fod ei gleient yn gwadu ei fod wedi gwneud unrhywbeth o'i le.

Mae'r asiantaeth yn ymchwilio i honiadau fod cig ceffyl wedi cael ei roi mewn byrgyrs a chebabs yn lle cig eidion.

Nos Fawrth roedd yr asiantaeth wedi dweud eu bod yn atal y gwaith yn y ffatri ac mewn lladd-dy yn Todmorden yng Ngorllewin Sir Efrog.

Y gred yw bod y lladd-dy yn cyflenwi cyrff ceffylau i'r ffatri yn Llandre.

Mae'r heddlu a swyddogion yr asiantaeth wedi mynd â chig a gwaith papur, gan gynnwys rhestrau cwsmeriaid, o'r ddau safle.

Dywedodd Mr Raw-Rees fod ganddo hawl i dorri cig ceffyl ar y safle.

'O Iwerddon'

Eglurodd y perchennog fod ganddo drwydded i drin cig coch a'i bod wedi bod yn weithredol ers tair blynedd.

Disgrifiad,
Kate Crockett yn holi Dai Davies, Cadeirydd Hybu Cig Cymru

"Dwi wedi bod yn prosesu cig ceffyl ers tua tair wythnos a hanner.

"Mae'r cig yn dod o Iwerddon. Fe ddaeth llwyth y bore 'ma wrth i'r asiantaeth gyrraedd.

"Does 'na ddim wedi ei wneud yma sydd ddim yn cael ei ganiatáu."

Dywedodd nad oedd yn gwybod dim am ladd-dy Peter Boddy a'i fod wedi bod yn prosesu cig ceffyl ers rhyw dair wythnos a bod y cig yn dod o Iwerddon.

'Yn fodlon'

Dywedodd Alun Davies, Gweinidog Amaeth Cymru: "Dros y dyddiau diwethaf dwi wedi siarad sawl tro â Defra a dwi'n fodlon iawn fel mae'r llywodraeth yng Nghymru yn cydweithio gyda'r gwahanol gyrff.

"Mae'n bwysig cofio'r cyd-destun, bod y cig wedi dod i Landre o Sir Efrog, ac mae 'na ymchwiliad.

"Yr hyn yr ydyn ni'n ei wneud fel llywodraeth yw cefnogi'r heddlu a'r FSA.

"Dwi'n awyddus fod pobl yn gallu parhau i fod â hyder yn y ffordd y caiff cig eidion ei brosesu ... a'i fod o'r safon ucha'."

Yn y cyfamser, mae Gweinidog Amgylchedd Llywodraeth Prydain, Owen Patterson, yn teithio i Frwsel i gyfarfod gweinidogion Ewropeaidd i drafod y sefyllfa.

Mewn cyfweliad gyda'r BBC nos Fawrth dywedodd ei bod hi yn "annerbyniol fod cwmnïau yn twyllo'r cyhoedd yn y fath fodd".

Ar Y Post Cyntaf fore Mercher dywedodd Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, Cadeirydd Pwyllgor Amgylchedd y Cynulliad, fod rhaid erlyn os oes 'na gam-labelu wedi digwydd.

"Oes 'na drosedd wedi digwydd? Fe fydd rhaid erlyn a chael canlyniad.

'Yn iach'

"Ond yr hyn sy'n bwysig ydi bod pobl Cymru yn gwybod hyn - cig eidion o Gymru, cig oen o Gymru, hyd yn oed gig ceffyl o Gymru os ydach chi am ei fwyta, be ydach chi'n ei fwyta, mae'n iach a wnaiff o ddim drwg i chi.

"Mae cig oen a chig eidion o Gymru o safon Ewropeaidd am ei fod o ansawdd rhagorol ac wrth ofalu prynu cig safonol o Gymru, dyna gewch chi a does 'na ddim angen poeni.

"Yr hyn sy'n bwysig yw ein bod yn cynnal ein hyder yn y diwydiant cig coch yng Nghymru a bod cwsmeriaid yn gwybod be maen nhw'n ei brynu wrth fynd i'r siop."

Yn y cyfamser, mae Cyngor Caerdydd wedi dweud y byddan nhw'n profi safonau bwyd yn y ddinas dros yr wythnosau nesaf, cam y mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi ei gymeradwyo.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol