Treisio: Dyn 22 oed yn euog

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Edgerton yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ymhen tair wythnos

Cafwyd dyn gyfaddefodd iddo gipio a threisio merch ysgol mewn coedwig yn Sir y Fflint yn Awst yn euog o gyhuddiad arall o dreisio, ceisio treisio a cheisio cipio plentyn.

Fe fydd David Edgerton, 22 oed o Gei Conna, yn cael ei ddedfrydu ym mis Mawrth.Clywodd

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Edgerton wedi ceisio cipio merch ysgol yng Nghoed-llai oriau cyn iddo dreisio merch arall mewn coedwig yn y pentref ger yr Wyddgrug ym mis Awst.

Cafwyd y diffynnydd hefyd yn euog o dreisio menyw yn ei 40au yn Warrington yr un mis a cheisio treisio menyw yn ei 20au yn ei hystafell wely yng Nghei Conna yn 2009.

Dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes y byddai'n cael ei garcharu am gyfnod hir ac y byddai dedfryd amhenodol yn cael ei hystyried oherwydd diogelwch y cyhoedd.

Ni chynigiodd Edgerton unrhyw dystiolaeth fel rhan o'i amddiffyniad.