Alwminiwm Môn: Yn debygol o gau?

  • Cyhoeddwyd
Alwminiwm MônFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae tua 80 o staff yn dal i weithio ar y safle fel rhan o'r broses ddigomisiynu.

Mae gweithwyr cwmni Alwminiwm Môn wedi cael rhybudd fod yna "bosibilrwydd cryf" y bydd y safle'n cau.

Rhoddwyd y gorau i gynhyrchu alwminiwm ar y safle, oedd yn arfer cyflogi 400, ym mis Medi 2009.

Ond mae tua 80 o staff yn dal i weithio ar y safle fel rhan o'r broses ddigomisiynu.

Dywedodd y cwmni eu bod yn ymgynghori gyda'r gweithwyr am ddyfodol y ffatri ac mae undeb Unite wedi dweud "nad yw'r sefyllfa'n edrych yn addawol".

Mae Alwminiwm Metel Môn wedi dweud bod y busnes yn wynebu "colledion sylweddol" yn sgil mwy o gystadleuaeth, cynnydd yng nghost deunydd crai a llai o alw am gynnyrch.

Dywedodd datganiad y cwmni: "Byddwn yn gwneud cyhoeddiad i'r staff a phartneriaid cyn gynted ag y bydd penderfyniad wedi ei wneud.

'Cyfnod anodd'

"Mae'r cwmni'n deall fod hwn yn gyfnod anodd i'r staff ac y byddwn yn dal i sicrhau fod iechyd a diogelwch yn flaenoriaeth ar y safle.

"Fe fyddwn yn parhau i ymchwilio i unrhyw gyfleoedd posib i arbed arian y mae'r undeb a chynrychiolwyr y safle yn eu cynnig."

Dywedodd swyddog rhanbarthol yr undeb, John Hamilton, y byddai mwy o gyfarfodydd yn ystod yr wythnosau nesaf cyn i fwrdd y cwmni benderfynu ynghylch dyfodol y safle.

Ychwanegodd fod y cwmni'n adolygu eu cynllun i barhau i weithredu yn y safle tan Fehefin 2014.

"Fe fyddwn ni'n cynnal mwy o drafodaethau ddydd Gwener a'r wythnos nesaf o ran y dewisiadau posib o ran diogelu'r safle ac oblygiadau cau'r safle," meddai.

Mae nifer o gynlluniau ynghylch dyfodol rhan o'r safle eisoes wedi eu cyflwyno.

Mae'r rhain yn cynnwys adeiladu cartrefi gweithwyr fyddai'n adeiladu pwerdy niwclear newydd Y Wylfa.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol