'Pantycelyn' newydd gam yn nes

  • Cyhoeddwyd
Neuadd Pantycelyn
Disgrifiad o’r llun,
Adeiladwyd neuadd Pantycelyn ym 1951

Bydd myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Cymru Aberystwyth yn gadael Neuadd Pantycelyn am y tro olaf yr haf nesaf.

Mae'r brifysgol wedi datgan mai'r cynigiwr sy'n cael ei ffafrio ar gyfer adeiladu'r datblygiad newydd fydd cwmni Balfour Beatty.

Bydd y datblygiad gwerth £45 miliwn yn cael ei godi ar Fferm Penglais a bydd y myfyrwyr yn cael eu lletya ar safle newydd o Hydref 2014 ymlaen.

Ond yn ôl Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA), Carys Ann Thomas, fe fydd 'na flociau penodol ar gyfer myfyrwyr Cymraeg.

Fflatiau stiwdio

Ychwanegodd y byddai'r enw Pantycelyn yn parhau i ddynodi'r blociau ar gyfer y myfyrwyr hynny.

"Mae 200 o fyfyrwyr Cymraeg ym Mhantycelyn ar hyn o bryd ac fe fydd 'na ddigon o le i fwy o fyfyrwyr Cymraeg fynychu'r neuadd breswyl newydd os bydd y galw'n cynyddu," meddai.

Wedi'i leoli yn union y tu ôl i bentref myfyrwyr Jane Morgan, bydd y preswylfeydd newydd yn darparu llety ar gyfer 1000 o fyfyrwyr ac yn cynnwys 100 o fflatiau stiwdio.

Ffynhonnell y llun, Prifysgol Aberystwyth
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y datblygiad newydd gwerth £45 miliwn yn cael ei godi ar Fferm Penglais

Adeiladwyd Neuadd Pantycelyn yn wreiddiol ym 1951, ac fe'i hagorwyd hi fel neuadd ar gyfer myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg yn 1973.

Mae hi wedi denu cenedlaethau o bobl ifanc sy'n dymuno astudio a byw trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r datblygiad newydd yn cynnwys cyfres o adeiladau tri llawr gyda fflatiau i chwech neu wyth o fyfyrwyr mewn llety hunanarlwyo.

Bydd ystafelloedd gwely sylweddol, en-suite yn cynnig digon o le i fyfyrwyr fyw ac astudio gyda mynediad gwifrau caled a diwifr i'r rhyngrwyd.

'Gwella profiad'

Disgwylir i'r gwaith adeiladu ddechrau'r haf a gobeithir y bydd y myfyrwyr cyntaf yn gallu symud i mewn erbyn dechrau'r flwyddyn academaidd 2014.

Yn ôl y brifysgol mae'r myfyrwyr wedi bod yn rhan o'r broses o helpu'r Brifysgol i sicrhau bod y preswylfeydd newydd yn adlewyrchu dyheadau a blaenoriaethau UMCA ac Undeb y Myfyrwyr fel bod y datblygiad cyfan yn gweithio i wella profiad y myfyrwyr.

Bydd lle canolog hefyd yn darparu ystod o swyddogaethau cymdeithasol, dysgu a byw gan gynnwys golchdai, storfa beiciau, gofod cymunedol ar gyfer clybiau a chymdeithasau, a chyfleusterau cyfrifiadurol. Bydd hefyd cae chwaraeon glaswellt newydd.

Mae tîm prosiect y Brifysgol yn cael ei arwain gan James Wallace, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Campws.

Dywedodd: "Rydym yn falch o'r cynnydd a wnaed gyda'r broses ddeialog gystadleuol. Rydym yn disgwyl i'r preswylfeydd gael eu trosglwyddo i ni yn 2014 a gweld myfyrwyr yn byw yn yr adeilad newydd pwrpasol, gwych, a fydd yn gam pwysig tuag at gyflawni nodau strategol y Brifysgol ".

Unwaith y bydd yn weithredol, bydd y Brifysgol yn darparu gwasanaethau myfyrwyr yn y preswylfeydd newydd, tra bydd Balfour Beatty yn gyfrifol am gynnal a chadw'r adeiladau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol