BBC Cymru Fyw

Darganfod corff dyn mewn afon yn Sir Gaerfyrddin

Published

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi dod o hyd i gorff dyn 25 oed mewn afon yn Sir Gaerfyrddin.

Cadarnhaodd swyddogion iddynt dynnu'r corff o Afon Aman yn ardal Rhydaman ddydd Iau.

Gwelwyd y dyn yn mynd i mewn i'r afon wrth bont ger Clwb Rygbi Brynaman tua 3:45am ddydd Iau.

Bu'r gwasanaethau brys yn chwilio amdano am rai oriau, gyda swyddogion o Heddlu Dyfed Powys, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Tîm Achub Mynydd Aberhonddu yn rhan o'r gwaith, yn ogystal â hofrennydd o RAF Chivenor.

Cafwyd hyd i'r corff toc cyn 8:00am ger Pont Nant Gwyn, ymhellach i lawr yr afon.

Mae teulu'r dyn a'r crwner wedi cael eu hysbysu.