Cwest gweithiwr gofal o'r Bermo: Rheithfarn agored

Cyhoeddwyd

Cofnodwyd rheithfarn agored yn achos gweithiwr gofal 29 oed fu farw yng Ngwlad Thai.

Roedd Jamie Campbell o'r Bermo a bu farw mewn lle gwely a brecwast yn 2010.

Nid oedd patholegydd o Brydain yn gallu dweud beth oedd achos y farwolaeth.

Yn Llangefni dywedodd y crwner Nicola Jones: "Rydan ni wedi gofyn i awdurdodau Gwlad Thai am ganlyniadau gwenwyneg.

"Does dim ymateb wedi bod.

"Os daw gwybodaeth neu dystiolaeth i'r fei, mi wnawn ni ailagor y cwest."