£167,000 i arweinydd sgowtiaid

Yr Uchel Lys yn Llundain
Image caption Dyfarnodd barnwr yn yr Uchel Lys yn Llundain o blaid cais Mr Wilson

Mae arweinydd sgowtiaid dorrodd ei asgwrn cefn ar gwrs traws gwlad ger Abertawe wedi ennill iawndal o £167,514.

Cwympodd Robert Wilson, 49 oed o Borden, Hampshire, ar ei ben ôl ar ôl llithro i lawr polyn yn Fferm y Clun ym mis Awst 2009.

Dyfarnodd barnwr yr Uchel Lys yn Llundain o blaid cais Mr Wilson yn erbyn Geoff Hade, perchennog cwmni canolfan y fferm.

Clywodd y llys fod Mr Wilson wedi dioddef llawer o boen yn sgil yr anaf i'w asgwrn cefn a bu'n rhaid iddo gael llawdriniaeth.

'Cyfarwyddiadau clir'

Bu'n rhaid i Mr Wilson wisgo ffrâm ar ei gefn am chwe mis a chlywodd y llys fod yr anaf wedi effeithio ar ei waith fel gyrrwr tacsi a'i bod yn anodd iddo helpu ei wraig anabl.

Dywedodd Mr Haden wrth y llys ei fod wedi dyfeisio'r cwrs gyda help cyn hyfforddwr cwrs ymosod y fyddin a bod tua 300,000 o bobl - hanner ohonynt yn blant - wedi defnyddio'r cwrs dros gyfnod o 20 mlynedd heb unrhyw achos tebyg.

Honnodd cyfreithwyr Mr Haden mai Mr Wilson oedd ar fai.

Dywedodd y barnwr, Mrs Ustus Swift, fod y ddamwain yn ôl pob tebyg wedi digwydd am nad oedd Mr Wilson wedi sylweddoli pa mor bwysig oedd rhoi ei goesau o amgylch y polyn ar ôl iddo gydio ynddo.

Oherwydd bod hyfforddwr y cwrs, meddai, wedi penderfynu nad oedd angen dangos sut i fynd i lawr y polyn - am fod hyn yn amlwg - roedd yn hollbwysig i'r hyfforddwr roi cyfarwyddiadau clir a phendant ynghylch sut i ddefnyddio'r polyn. Ond ni wnaeth hynny.

"Rwy'n ystyried mai tordyletswydd oedd canlyniad yr amgylchiadau hyn wnaeth, yn ôl pob tebyg, achosi'r ddamwain," meddai.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.