£167,000 i arweinydd sgowtiaid

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dyfarnodd barnwr yn yr Uchel Lys yn Llundain o blaid cais Mr Wilson

Mae arweinydd sgowtiaid dorrodd ei asgwrn cefn ar gwrs traws gwlad ger Abertawe wedi ennill iawndal o £167,514.

Cwympodd Robert Wilson, 49 oed o Borden, Hampshire, ar ei ben ôl ar ôl llithro i lawr polyn yn Fferm y Clun ym mis Awst 2009.

Dyfarnodd barnwr yr Uchel Lys yn Llundain o blaid cais Mr Wilson yn erbyn Geoff Hade, perchennog cwmni canolfan y fferm.

Clywodd y llys fod Mr Wilson wedi dioddef llawer o boen yn sgil yr anaf i'w asgwrn cefn a bu'n rhaid iddo gael llawdriniaeth.

'Cyfarwyddiadau clir'

Bu'n rhaid i Mr Wilson wisgo ffrâm ar ei gefn am chwe mis a chlywodd y llys fod yr anaf wedi effeithio ar ei waith fel gyrrwr tacsi a'i bod yn anodd iddo helpu ei wraig anabl.

Dywedodd Mr Haden wrth y llys ei fod wedi dyfeisio'r cwrs gyda help cyn hyfforddwr cwrs ymosod y fyddin a bod tua 300,000 o bobl - hanner ohonynt yn blant - wedi defnyddio'r cwrs dros gyfnod o 20 mlynedd heb unrhyw achos tebyg.

Honnodd cyfreithwyr Mr Haden mai Mr Wilson oedd ar fai.

Dywedodd y barnwr, Mrs Ustus Swift, fod y ddamwain yn ôl pob tebyg wedi digwydd am nad oedd Mr Wilson wedi sylweddoli pa mor bwysig oedd rhoi ei goesau o amgylch y polyn ar ôl iddo gydio ynddo.

Oherwydd bod hyfforddwr y cwrs, meddai, wedi penderfynu nad oedd angen dangos sut i fynd i lawr y polyn - am fod hyn yn amlwg - roedd yn hollbwysig i'r hyfforddwr roi cyfarwyddiadau clir a phendant ynghylch sut i ddefnyddio'r polyn. Ond ni wnaeth hynny.

"Rwy'n ystyried mai tordyletswydd oedd canlyniad yr amgylchiadau hyn wnaeth, yn ôl pob tebyg, achosi'r ddamwain," meddai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol