Priodasau hoyw: Jones yn gorfod egluro

  • Cyhoeddwyd
David Jones ASFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd David Jones yn un o ddau weinidog yn y Cabinet a bleidleisiodd yn erbyn y Bil ar Briodas Gyfartal

Mae Ysgrifennydd Cymru, David Jones AS, wedi gorfod egluro sylwadau a wnaeth ar raglen deledu nos Iau am briodasau hoyw.

Dywedodd Mr Jones yn y cyfweliad ar raglen ITV Cymru 'Face to Face' ei fod wedi pleidleisio yn erbyn priodasau hoyw am ei fod yn credu mai pwrpas priodas ydi "creu awyrgylch cynnes a diogel i fagu plant, sydd yn amlwg yn rhywbeth na all dau bartner o'r un rhyw ei wneud.

"Ond dyw hynny ddim yn golygu fy mod yn wrthwynebus i bartneriaethau sefydlog rhwng dau berson o'r un rhyw."

Ychwanegodd bod "mwyafrif llethol" ei etholwyr yn wrthwynebus i'r newid.

Roedd David Jones yn un o ddau weinidog yn y Cabinet a bleidleisiodd yn erbyn y Bil ar Briodas Gyfartal a fydd yn caniatáu i gyplau hoyw briodi.

Mewn datganiad ar ôl y cyfweliad, eglurodd Aelod Seneddol Gorllewin Clwyd nad yw o'r farn na ddylai pobl hoyw fabwysiadu, ac nad oes ganddo ychwaith unrhyw wrthwynebiad i bartneriaethau sifil.

"Ond ceisiais wneud y pwynt, gan nad yw dau berson o'r un rhyw yn medru cenhedlu yn fiolegol, fe ddylid cadw sefydliad y briodas, yn fy marn i, i bartneriaid o'r ddau ryw".

'Sarhaus'

Dywedodd llefarydd Llafur ar Gymru, Owen Smith AS, am y sylwadau gwreiddiol: "Mae'r ffaith bod y fath farn i'w chlywed wrth galon y Cabinet Torïaidd yn dystiolaeth bellach o ba mor ddigyswllt y mae'r Torïaid gyda'r Brydain gyfoes, a bod honiad David Cameron ei fod wedi newid ei blaid, fel cynifer o'i addewidion, yn ddim mwy na geiriau gwag.

"Mae geiriau David Jones yn sarhaus iawn ac fe ddylai ymddiheuro ar unwaith".

Mae cyfarwyddwr elusen Stonewall Cymru, Andrew White, wedi dweud fod sylwadau Mr Jones yn "sarhaus ac anghywir."

"Mae yna nifer o wahanol fathau o deulu yng Nghymru heddiw, gan gynnwys lawer o gyplau o'r un rhyw sy'n magu plant," meddai.

"Mae teuluoedd a phlant yn cael eu tanseilio'n fawr wrth glywed y math hwn o sylw anwybodus."

Yn gynharach yn y mis, fe bleidleisiodd Aelodau Seneddol o blaid deddf sy'n rhoi'r hawl i gyplau hoyw briodi yng Nghymru a Lloegr.

Y bleidlais oedd 400 i 175, sef mwyafrif o 225.