Rheolwr Iceland yn beio cynghorau am 'fwydydd rhad'

Published
image copyrightReuters
image captionDywed rheolwr Iceland bod cynghorau yn rhoi pwyslais ar fwydydd rhad

Mae pennaeth cwmni archfarchnad Iceland wedi dweud bod cynghorau lleol yn rhoi gormod o bwyslais ar fwydydd rhad.

Wrth siarad â'r BBC, fe ddywedodd Malcolm Walker bod cynghorau ar fai am roi cytundebau rhad i gwmnïau sy'n darparu bwydydd o safon isel i ysgolion ac ysbytai.

Cwmni Iceland, sydd â'u pencadlys yn Sir y Fflint, ydi un o'r cwmnïau sydd wedi rhoi'r gorau i werthu rhai o'u cynnyrch, ar ôl i gig ceffyl gael ei ddarganfod mewn bwydydd.

Dywedodd Mr Walker ar raglen Andrew Marr na ddylai'r manwerthwyr gael y bai am yr anghydfod.

Ond mae AS De Caerdydd a Phenarth, Stephen Doughty, wedi dweud wrth raglen Sunday Politics y BBC, bod hi'n anghywir beio un sefydliad neu gorff.

"Mae'r sgandal yma wedi siglo hyder y diwydiant bwyd.

"Dwi ddim yn meddwl bod hi'n iawn i bwyntio bys at un elfen."

Mae Iceland, Tesco, Asda, Lidl ac Aldi wedi tynnu cynnyrch oddi ar y silffoedd sydd wedi profi'n ddiweddarach i fod yn cynnwys cig ceffyl.

Wedi iddyn nhw dynnu un math o byrgers dywedodd Iceland y byddan nhw'n "cydweithio'n agos gyda'r cyflenwyr" i sicrhau bod y cynnyrch yn cyrraedd "y safon ucha'" a bod 'na hygrededd ynddo.

'Enw gwych'

Daeth ei sylwadau ar ôl i reolwr Waitrose alw am dynhau profion ar gig.

Dywedodd Mark Price bod y cwmni, sy'n rhan o berchnogaeth cwmni John Lewis, yn sefydlu eu ffatri rhewi eu hun i atal llygru o unrhyw fath.

Ond mae Mr Walker yn mynnu bod archfarchnadoedd eisoes yn hynod agored am brofi a safon bwyd.

"Mae gan archfarchnadoedd Prydain enw gwych am ddiogelwch bwyd, maen nhw'n gwneud lot i warchod eu cynnyrch," meddai.

"Os oes rhaid beio unrhyw un, rhaid cychwyn gyda'r awdurdodau lleol.

"Mae 'na ochr i'r diwydiant sy'n gwbl gudd - y diwydiant arlwyo sy'n darparu bwyd i ysgolion ac ysbytai.

"Mae 'na fusnes enfawr ar gyfer bwyd rhad ac mae awdurdodau yn cynnig cytundebau ar sail un peth - pris.

"Dydi Iceland erioed wedi gwerthu cynnyrch rhad, dydan ni ddim.

"Mae ganddo ni un math o fwyd, un lefel o fwyd....rydym yn gwybod lle mae'r bwyd i gyd yn dod ac rydym yn dilyn y gadwyn fwyd ac mae'n un byr iawn.

"Mae cwmnïau amheus a chynhyrchwyr wedi bod yn cyflenwi'r diwydiant arlwyo ac mae awdurdodau lleol yn prynu'r cynnyrch yma ar gyfer ysgolion ac ysbytai...dyna lle mae'r broblem go iawn."

Cyfrifoldeb

Mewn ymateb i sylwadau Mr Walker dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol bod hi'n amlwg bod pennaeth yr archfarchnad yn "ddryslyd".

"Mae'r gyfraith yn gwbl glir mai cyfrifoldeb y manwerthwyr, y cyflenwyr a'r masnachwyr ydi gwneud yn siŵr eu bod yn gwerthu cynnyrch i ni sy'n dweud be ydi o.

"Mae 'na fethiant gwirioneddol wedi bod yn y gadwyn. Nid bai'r prynwr, y cynghorau nac ysbytai ydi hynny.

"Mae'n rhaid i'r cwmnïau sy'n ein cyflenwi gymryd cyfrifoldeb.....mae'r rhan fwya' yn gwneud hynny ac fe ddylai Iceland wneud yr un fath."

Yn y cyfamser mae 'na awgrym bod gweinidogion amaeth San Steffan wedi cael gwybod ddwy flynedd yn ôl bod 'na bosibilrwydd bod cig ceffyl wedi cyrraedd y gadwyn fwyd yn anghyfreithlon.

Mae John Young, cyn-reolwr y Gwasanaeth Hylendid Cig, yn dweud ei fod yn un o'r rhai a anfonodd lythyr at Adran Amaeth y Llywodraeth oedd yn son am y pryderon.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol