Newyddiadurwyr y BBC ar streic

Cyhoeddwyd

Mae newyddiadurwyr y BBC sy'n aelodau o Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr yn cynnal streic undydd oherwydd anghydfod ynghylch diswyddiadau gorfodol.

Mae aelodau o'r undeb yn BBC Cymru ymhlith y rhai sy'n cymryd rhan yn y streic 24 awr.

Dywed yr NUJ fod y streic wedi ei galw wedi i'r undeb fethu dod i gytundeb gyda rheolwyr y BBC ynghylch adleoli 30 o weithwyr sy'n wynebu cael eu diswyddo yn y BBC yn yr Alban, ar orsafoedd radio Five Live ac Asian Network, ac yng ngwasanaeth rhyngwladol y World Service.

Mae'r gorfforaeth yn cau tua dwy fil o swyddi dros gyfnod o bum mlynedd fel rhan o'r cynllun Delivering Quality First.

'Gwastraffu arian cyhoeddus'

Dywedodd Michelle Stanistreet, ysgrifennydd cyffredinol yr NUJ: "Mae aelodau'r NUJ ar draws y BBC yn gweithredu i ddiogelu swyddi a newyddiaduraeth safonol yn y gorfforaeth.

"Yn lle sicrhau bod y broses adleoli yn gweithio'n iawn ym mhob rhan o'r BBC, mae rheolwyr yn paratoi i wastraffu arian cyhoeddus ar ddiswyddiadau di-angen, gan aberthu bywoliaethau newyddiadurwyr profiadol a thalentog, tra ar yr un pryd yn hysbysebu swyddi eraill yn allanol."

Mae'r gweithredu diwydiannol wedi amharu ar wasanaethau newyddion y BBC yng Nghymru, gyda rhaglenni teledu a radio wedi eu byrhau neu eu canslo.

Cafwyd llinellau piced bychan y tu allan i adeiladau'r BBC yng Nghaerdydd a Bangor.

Mae Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick yn cefnogi'r streic ond mae e wedi cwestiynu ymateb yr undeb i ddiswyddiadau blaenorol yn BBC Cymru.

Ar ei gyfri Twitter personol dywedodd: "mae'r undeb yn gofyn i mi streicio dros bobol Llundain tra wnaethon nhw ddim dros bobol Caerdydd."

Dywedodd llefarydd ar ran y BBC fod y gorfforaeth wedi ei siomi gan y streic, a'i bod yn ymddiheuro wrth y gynulleidfa am yr effaith ar raglenni.

"Yn anffodus dydy gweithredu diwydiannol ddim yn newid y ffaith fod gan y BBC dargedau arbedion sylweddol, ac o ganlyniad gall fod angen gwneud nifer o ddiswyddiadau gorfodol.

"Rydym wedi gwneud camau breision o ran lleihau'r angen am ddiswyddiadau gorfodol trwy wirfoddolwyr, adleoli a diddymu swyddi gweigion, ac fe fyddwn ni'n parhau gyda'r ymdrechion hyn."

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol