Mesur i hybu seiclo a cherdded

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA

Bydd Aelodau Cynulliad yn trafod mesur i hybu cerdded a seiclo yng Nghymru yn ddiweddarach.

Yn ôl un grwp ymgyrchu bydd y mesur Teithio Llesol yn helpu pobl i fod yn fwy iach ac yn fwy ymwybodol o'r amgylchedd.

Dywedodd y mudiad trafnidiaeth gynaliadwy Sustrans Cymru fod y mesur yn ymateb ymarferol i ordewdra ymhlith plant.

Os yw'r mesur yn cael ei gymeradwyo gan ACau bydd yn rhaid i awdurdodau lleol ei gwneud hi'n haws i fwy o bobl i gerdded a seiclo.

Byddai'n rhaid i gynghorau sicrhau bod llwybrau seiclo a lonydd sy'n rhydd o drafnidiaeth yn cysylltu safleoedd allweddol fel ysbytai, ysgolion a chanolfannau siopa.

Cyhoeddodd y gweinidog trafnidiaeth Carl Sargeant y mesur yn ysgol Millbank yng Nghaerdydd ddydd Llun.

'Gwlad iachach'

Dywedodd: "Nod y Bil yw ei gwneud yn haws ac yn fwy diogel i fwy o bobl gerdded a beicio a'i gwneud yn bosibl i ragor o blant feicio i'r ysgol bob dydd.

"Rydyn ni am weld cerdded a beicio yn dod yn ffyrdd naturiol ac arferol o fynd o gwmpas, ac am sicrhau bod teithio llesol yn ffordd ymarferol o fynd ar deithiau byr.

"Bydd hyn yn sicrhau bod Cymru yn wlad iachach a mwy gwyrdd."

Bydd Mr Sargeant yn gwneud datganiad yn y Senedd yn ddiweddarach a bydd trafodaeth heddiw yn gychwyn ar wythnosau o graffu ar y mesur gan ACau.

Dywedodd y Ceidwadwyr eu bod yn croesawu'r hyn sydd yn cael ei wneud i fynd i'r afael â gordewdra.

Mewn datganiad dywedodd eu llefarydd ar drafnidiaeth, Byron Davies: "Nid y wladwriaeth yn dweud wrth bobl beth i'w wneud ddylai fod wrth wraidd y Bil, ond yn hytrach dylai ei gwneud hi'n haws i bobl gynnwys ymarfer corff yn eu trefniadau beunyddiol.

"Fel gwrthblaid adeiladol, bydd y Ceidwadwyr Cymreig yn craffu'n fanwl ar y ddeddfwriaeth ac yn gweithio tuag at weithredu strategaeth gadarn i annog teithio llesol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol