Lido Pontypridd: £3m o arian Ewropeaidd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y lido ei agor yn 1927

Bydd Lido unigryw ym Mhontypridd yn cael ei ailddatblygu wedi cyhoeddiad fod cyllid Ewropeaidd sylweddol ar gael ar gyfer y cynllun.

Mae £3m o arian Ewropeaidd wedi ei glustnodi trwy law Llywodraeth Cymru, daw dros £2m o Gronfa Dreftadaeth y Loteri, bydd cyngor Rhondda Cynon Taf yn rhoi £900,000 a bydd Cadw hefyd yn cyfrannu.

Adeiladwyd y lido yn 1927 mewn arddull celfyddyd a chrefft, ac ar ei anterth roedd yn denu hyd at fil o bobl bob dydd.

Parhaodd yn boblogaidd wedi'r Ail Ryfel Byd, ond dechreuodd ddirywio yn ystod yr wythdegau cynnar ac fe'i caewyd yn 1991.

Aeth y safle a'i ben iddo wedi hynny, a'r bwriad yw ei adnewyddu i greu atyniad gyda thri phwll nofio, caffi, canolfan ymwelwyr a chyfleusterau chwarae.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog dros raglenni Ewropeaidd, Alun Davies: "Rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu buddsoddi arian Ewropeaidd i gynorthwyo gyda'r gwaith o adfer y safle unigryw hwn, a fydd yn creu cyfleoedd cyflogaeth a chymdeithasol ar gyfer y gymuned leol a denu ymwelwyr i Bontypridd a thu hwnt, gan ddod â manteision economaidd pellach i'r ardal."

Yn ôl arweinydd cyngor Rhondda Cynon Taf, Anthony Christopher, mae'r cynllun, ochr yn ochr â chynllun adfywio yng nghanol y dre, a mentrau eraill, yn golygu bod Pontypridd yn elwa o'r buddsoddiad ariannol mwyaf yn ei hanes.

Bydd gwaith cynllunio technegol manwl yn dechrau yn fuan ac mae disgwyl y bydd y lido ar ei newydd wedd yn agor yn ystod haf 2015.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol