Ysmygu: 'Peidiwch llacio'r gwaharddiad'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae ysmygu wedi'i wahardd ar setiau ffilm yng Nghymru - ond nid yn Lloegr

Mae arweinwyr meddygol wedi annog Aelodau Cynulliad i beidio diddymu gwaharddiad ar ysmygu ar setiau teledu a ffilm yng Nghymru.

Dywedodd cynrychiolwyr o'r Gymdeithas Feddygol Brydeinig (BMA) nad oedd tystiolaeth y byddai'r diwydiant yn elwa pe bai actorion yn cael ysmygu mewn dramâu mewn ffilmiau neu raglenni teledu.

Mae pwyllgor arbennig o ACau yn ystyried galwadau i lacio'r gwaharddiad ar ysmygu mewn mannau cyhoeddus fel y gall actorion ysmygu ar y sgrin.

Dros y ffin

Cafodd eithriad i'r ddeddf ei gynnwys yn Lloegr pan gafodd y gwaharddiad ei gyflwyno fel y gallai actorion ysmygu am resymau creadigol, ac mae cwmnïau teledu a ffilm wedi galw am eithriad tebyg i gael ei gyflwyno yng Nghymru.

Mae'r BBC hefyd wedi galw am newid y ddeddf, gan rybuddio y gallai'r gwaharddiad olygu y byddai'n rhaid gwneud dramâu yn Lloegr.

Yn ei dystiolaeth i'r pwyllgor, dywedodd y BMA na fyddai llacio'r gwaharddiad yn gymorth i'r diwydiant. Dywedodd Dr Tony Calland, cadeirydd pwyllgor moeseg y BMA:

"Dydw i ddim yn credu y byddai ACau yn rhoi'r gwasanaeth gorau i'r bobl y maen nhw'n eu cynrychioli (pe bai nhw'n cytuno i lacio'r gwaharddiad)."

Dywedodd hefyd bod y risg o symud cynyrchiadau dros y ffin i Loegr yn hytrach na'u ffilmio yng Nghymru "ddim yn gwneud hynny'n iawn chwaith".

'Cymdeithas iachach'

Roedd Coleg Brenhinol y Meddygon (RCP) hefyd yn rhoi tystiolaeth, ac fe ddywedon nhw y byddai llacio'r gwaharddiad yn golygu y byddai gweithwyr yn anadlu mwg ail law, ac y gallai ysmygu ar setiau yn "rhoi'r golau gwyrdd i ddefnydd mwy eang o ysmygu mewn cynyrchiadau".

Mynnodd Dr Keir Lewis, ymgynghorydd mewn meddygaeth anadlol gyda'r RCP, y byddai dad-normaleiddio ysmygu "yn arwain at gymdeithas well ac iachach".

Ond dywedodd Asiantaeth Ffilm Cymru y byddai cadw at y gwaharddiad llawn yn "llesteirio darpar gynyrchiadau'r dyfodol mewn awyrgylch sydd eisoes yn gymhleth", ac y byddai'r gwaharddiad "yn ei gwneud hi'n fwy tebygol y bydd cynhyrchydd yn edrych ar gyfleoedd eraill yn rhyngwladol ynghyd ag yn y DU".

Wrth ateb y sylw am fwg ail law i weithwyr, dywedodd prif weithredwr yr Asiantaeth, Pauline Burt, bod "neb yn gorfodi actorion ac aelodau o griw i dderbyn y swydd".

Ond dywedodd Mark Drakeford AC, cadeirydd pwyllgor iechyd y Cynulliad Cenedlaethol, bod hynny yn "slogan cyflogwyr drygionus ym mhob diwydiant y medrwch chi feddwl amdano".