Apêl am dystion wedi gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion yn dilyn digwyddiad yn Y Rhyl fore Mawrth.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Ffordd Grange yn y dref am 8:11am wedi i fachgen 10 oed fod mewn gwrthdrawiad â char Vauxhall Vectra.

Cafodd y bachgen ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, a chredir ei fod wedi diodde' man anafiadau.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un a welodd y digwyddiad i gysylltu â nhw drwy ffonio 101 gan nodi'r cyfeirnod P026275.