Llys: 'Llofruddiaeth greulon gwraig'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Andrew Price
Disgrifiad o’r llun,
Mae John Yates wedi cyfaddef i'r drosedd o ddynladdiad ond mae'n gwadu llofruddio ei wraig

Clywodd llys fod dyn "treisgar a sarhaus" wedi mynd o'i wirfodd at yr heddlu gyda chorff ei wraig yng nghist ei gar ar ôl ei llofruddio.

Mae John Yates, 58 oed, o Warrington wedi cyfaddef i'r drosedd o ddynladdiad ond mae'n gwadu llofruddio ei wraig, Barbara Yates, 49 oed.

Ddydd Mawrth clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Mr Yates wedi dweud wrth blismon yn Llanelwy, Sir Ddinbych ym mis Gorffennaf y llynedd: "Mae'n rhaid imi ildio, rwyf wedi lladd fy ngwraig."

Clywodd y llys fod Mr Yates wedi curo ei wraig i farwolaeth mewn modd "bwystfilaidd".

'Cloi mewn cwpwrdd'

Bu Mr a Mrs Yates yn briod am 18 mlynedd cyn iddi ei adael yn 2009.

Clywodd y rheithgor fod Mr Yates yn genfigennus am fod gan Mrs Yates fywyd newydd.

"Fe fuodd yn dreisgar gyda hi yn y gorffennol ac roedd e wedi dangos bod ganddo natur feddiannol," dywedodd yr erlynydd, Wyn Lloyd.

"Roedd wedi dangos ei fod yn genfigennus. Pan gafodd y diffynnydd ei holi gan yr heddlu ar ôl iddo gael ei arestio fe ddywedodd wrthynt nad oedd am ei rhannu".

Clywodd y llys fod Mrs Yates wedi dweud wrth ei chwaer fod Mr Yates wedi ei chloi mewn cwpwrdd.

Clywodd y rheithgor yr honiad bod Mrs Yates wedi cael ei chludo i'r ysbyty ym 1987 ar ôl i Mr Yates ei tharo drosodd a throsodd, ceisio ei chrogi, a tharo ei phen yn erbyn borden flaen car.

'Wyneb gwaedlyd'

Clywodd y llys fod Mrs Yates wedi penderfynu ei bod wedi cael digon yn 2009 gan adael y diffynnydd ond bod Mr Yates yn genfigennus am fod ganddi fywyd newydd.

Yn ôl yr erlyniad aed â Mrs Yates i'r ysbyty yn 2011 wedi iddi ddioddef "ymosodiad hirfaith".

Clywodd y llys fod Mr Yates wedi taro ei wraig yn ei phen gyda morthwyl yn ystod yr ymosodiad hwnnw.

"Yn ffodus ni chafodd ei tharo'n galed," dywedodd Mr Lloyd Jones wrth y rheithgor.

"Dywedodd wrthi 'fe fyddi di'n marw..."

Honnir bod Mr Yates wedi rhoi ei law dros geg Mrs Yates fel na fyddai'n gallu anadlu cyn iddi lwyddo i'w dawelu.

"Dywedodd wrth blismon ei bod hi'n meddwl ei bod yn mynd i farw," dywedodd yr erlynydd.

"Roedd ganddi wyneb gwaedlyd oedd wedi cleisio a dywedodd un o'i ffrindiau ei bod yn bron â methu â'i hadnabod."

'Problemau iechyd meddwl'

Clywodd y llys fod Mrs Yates, oedd yn gweithio fel tywysydd plant anabl mewn tacsis, wedi honni bod ei gŵr wedi colli arno'i hun ar ôl iddo wrthod cael rhyw gydag ef. Ond fe wnaeth hi dynnu'r gŵyn yn ôl.

Fe gafodd ei lladd saith mis yn ddiweddarach ar Orffennaf 18 2012.

Yn ôl yr erlynydd ar y pryd roedd Mr Yates wedi'i ryddhau ar fechnïaeth gan yr heddlu wedi iddo ddwyn 35 pâr o sgidiau a ffrog newydd o dŷ Mrs Yates cyn ei llosgi ar goelcerth 13 diwrnod ynghynt.

Dywedodd Mr Lloyd Jones wrth y rheithgor fod Mr Yates wedi gyrru ei gar Peugeot 306 i orsaf yr heddlu yn Llanelwy cyn siarad â Phrif Arolygydd yno.

Dywedodd Mr Yates wrth y plismon: "Mae'n rhaid imi ildio. Rwyf wedi lladd fy ngwraig. Rwyf wedi cael digon. Mae gen i broblemau iechyd meddwl. Mae hi yng nghefn y car".

Dywedodd patholegydd y Swyddfa Gartref Dr Brian Rodgers fod Mrs Yates wedi dioddef "anafiadau difrifol i'w phen, wyneb a gwddf" yn dilyn ymosodiad hirfaith.

Ychwanegodd Dr Rodgers fod Mrs Yates wedi dioddef nifer o ergydion gan arf a bod dwylo wedi cael eu defnyddio i'w chrogi.

Dywedodd Mr Rodgers ei fod yn bosib bod llaw wedi cael ei roi dros ei cheg.

Pan gafodd ei holi gan yr heddlu dywedodd Mr Yates nad oedd wedi bwriadu lladd ei wraig ond " fe wnes i golli ar fy hun".

Dywedodd Mr Lloyd Jones: "Y mater dan sylw yw ai llofruddiaeth neu ddynladdiad yw'r drosedd.

"Yn ôl pob tebyg fe fydd y diffynnydd yn dweud ei fod wedi colli rheolaeth."

Mae'r achos yn parhau.