Twyll: 'Cadwch olwg mwy manwl'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae O'Neill wedi cyfaddef i ddau achos o dwyll ac fe fydd yn cael ei ddedfrydu ar Fawrth 5.

Mae Simon Weston, y cyn-filwr fu'n brwydro yn Rhyfel Y Falkland, yn galw am oruchwyliaeth fwy llym ar grantiau i fudiadau i gyn-filwyr ar ôl i ddyn gyfaddef i dwyll.

Fe wnaeth Chris O'Neill bledio'n euog ar ôl gamblo arian a fwriadwyd ar gyfer milwyr a anafwyd trwy law mudiad Forces for Good.

Roedd e wedi cael grant o £125,000 gan Lywodraeth Cymru i redeg gwesty ar gyfer cyn-filwyr yn Llandudno.

Mae Cyngor Conwy, a weinyddodd y grant, wedi cryfhau eu gweithdrefnau.

Twyll

Wrth siarad ar raglen Week In Week Out BBC Cymru, dywedodd Mr Weston bod O'Neill yn "affwysol" ar ôl iddo ddweud celwydd am ei hanes milwrol ei hun a thwyllo Forces For Good, a sefydlwyd ganddo yn y gogledd.

Mae O'Neill wedi cyfaddef i ddau achos o dwyll ac fe fydd yn cael ei ddedfrydu ar Fawrth 5.

Dywedodd Mr Weston: "Mae angen mwy o wiriadau, yn enwedig pan fo cyllid sylweddol ar gael, ac yn sicr yn ymwneud ag iechyd meddwl".

Disgrifiad o’r llun,
Mr Weston: "Mae angen mwy o wiriadau"

Honnodd O'Neill ei fod wedi bod yn aelod o'r Heddlu Milwrol Brenhinol am bum mlynedd, ond dywedodd y Weinyddiaeth Amddiffyn ei fod wedi treulio dau gyfnod yn y Fyddin, yn 1977-78 a 1980-81.

Rhoddodd dystiolaeth i sawl pwyllgor yn y Senedd a'r Cynulliad ynghylch Anhwylder Straen Wedi Trawma.

Ad-dalu

Dywedodd yr Aelod Seneddol Elfyn Llwyd fod O'Neill wedi ymddangos yn "gredadwy".

"Roedd o wedi bod mewn nifer o gyfarfodydd gyda chyn-filwyr dylanwadol, gyda'r Gwasanaeth Prawf, yr heddlu - a dwi ddim yn credu bod neb wedi amau dim".

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod Cyngor Conwy wedi ad-dalu'r £125,000 a bod swyddogion wedi gweithio gyda'r cyngor i gryfhau gweithdrefnau.

Week In Week Out, BBC One Wales am 22:35 Chwefror 20.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol