Cwmni'n tynnu 'nôl o gynllun £800m

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y llosgydd yn delio gyda gwastraff o bum cyngor ar draws y gogledd

Mae un o'r ddau gwmni oedd ar restr fer i gael yr hawl i godi a gweithredu llosgydd gwastraff ar draws gogledd Cymru wedi tynnu 'nôl.

Mae consortiwm o bum cyngor yn bwriadu codi'r llosgydd ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy yn Sir y Fflint.

Bydd y cytundeb 25 mlynedd yn werth £800 miliwn, ac fe fydd yn cael ei roi i'r cwmni buddugol dros y misoedd nesaf.

Ond bellach mae cwmni rheoli gwastraff Sita UK wedi tynnu eu cais yn ôl, gan adael Wheelabrator Technologies Incorporated fel yr unig gwmni yn y ras.

'Cyfleoedd eraill'

Mewn datganiad dywedodd prif weithredwr Sita UK, David Palmer-Jones: "Ar ôl ystyried yn ofalus, rydym wedi penderfynnu tynnu nôl o'r broses dendro ar gyfer gogledd Cymru.

"Y prif reswm yw, yn dilyn adolygiad yn yr hinsawdd economaidd bresennol, mae'r cynllun hwn yn llai pwysig i ni na rhai cyfleoedd eraill sydd gan y cwmni.

"Fodd bynnag, hoffwn ddymuno pob dymuniad da i'r bartneriaeth i'r dyfodol."

Fe fydd cynrychiolwyr o'r pum awdurdod lleol sy'n rhan o'r cynllun yn trafod sefyllfa Sita mewn cyfarfod o Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru yn ddiweddarach ddydd Mercher.

Mwy o drafod

Dywedodd llefarydd ar ran Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru: "Mae'r broses tair blynedd ar fin cyrraedd diwedd y cyfnod trafod cystadleuol.

"Y bwriad oedd dewis rhwng Sita UK a Wheelabrator - sef y ddau gwmni oedd wedi cyrraedd rownd derfynol y broses - dros yr haf.

"Roedd y ddau gwmni wedi cyflwyno ceisiadau cystadleuol dros ben gydag atebion technolegol da a phrisiau cystadleuol.

"Bydd y trafodaethau nawr yn parhau gyda Wheelabrator yn unig cyn penderfynu'n derfynol a ddylid eu penodi fel yr ymgeiswyr dewisol."

Mae'r penderfyniad i leoli'r llosgydd newydd yn agos i hen safle melin bapur Shotton wedi cael ei feirniadu gan gymunedau ar ddwy ochr aber Afon Dyfrdwy.

Mae disgwyl i'r llosgydd fod yn weithredol erbyn 2017, ac fe fydd Llywodraeth Cymru yn darparu £142 miliwn tuag at y cynllun.

Bydd y llosgydd yn delio gyda thua 150,000 tunnell o wastraff bob blwyddyn, gan gynnwys gwastraff o domenni sbwriel ar Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Gwynedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol