Dirwy am redeg lladd-dy anghyfreithlon yn Llandrindod

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Adroddiad Owain Evans

Mae dyn 28 oed o'r canolbarth wedi cael dirwy o £3,000, am redeg lladd-dy anghyfreithlon ar fferm ei dad.

Fe wnaeth Gareth Mills o Landrindod ym Mhowys bledio yn euog i gyhuddiad o gyflenwi bwyd a thorri rheolau hylendid bwyd yn Llys Ynadon Aberhonddu ddydd Mercher.

Derbyniodd barnwr ei fod wedi lladd anifeiliaid ar gyfer y teulu yn unig ac na chafodd y cynnyrch ei werthu i'r cyhoedd.

Canfu swyddogion iechyd yr amgylchedd Cyngor Powys cyrff wŷn yn Fferm Cefn Bronllys yn Llanddewi ger Llandrindod ym mis Rhagfyr 2011.

Clywodd y llys fod isgynnyrch anifeiliaid hefyd yno gan gynnwys bath yn llawn ysgyfaint defaid a bwcedi o bennau wŷn allai wedi lledu afiechydon.

Dywedodd Simon Warlock ar ran yr amddiffynnydd nad oedd unrhyw fwriad i ddosbarthu'r cig i wneud elw.

Ychwanegodd fod ffermwyr yn helpu ei gilydd a bod hawl ganddyn nhw i fwyta anifeiliaid eu hunain.

Honnodd Mr Mills, sydd wedi cymhwyso fel cigydd, nad oedd unrhyw fwriad i ddosbarthu'r cig i'r cyhoedd.

Dywedodd y Barnwr Rhanbarth, John Charles, ei fod yn derbyn nad oedd unrhyw fwriad i'r cig fod yn rhan o'r gadwyn fwyd.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.