Adroddiad: 'Cyswllt rhwng gamblo a dibyniaeth ar alcohol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywed yr adroddiad fod yn rhaid diogelu plant a phobl ifanc yn well

Mae llawer yn gyffredin rhwng problemau alcohol a gamblo, a'r ffyrdd y gellir eu hatal a'u trin yn ôl adroddiad newydd.

Mae Alcohol Concern Cymru a Choleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru yn honni bod problemau sy'n gysylltiedig ag alcohol yn gallu cael eu trin gyda'i gilydd.

Yn ôl arolwg o 66 o bobl a fu'n ceisio cymorth am gamddefnyddio alcohol mae un ymhob chwech yn dweud eu bod wedi profi problemau gamblo.

Roedd 94% yn dweud y dylai pobol sy'n gaeth i hapchwarae gael trinaeth debyg i bobl sy'n ddibynnol ar alcohol.

'Canlyniadau niweidiol'

Mae argymhellion yr adroddiad yn cynnwys:

  • Dylai fod mwy o ymchwil i effeithiau cyfyngu ar gyfleoedd i gamblo, canfod problemau gamblo, a dulliau newydd i drin y fath broblemau
  • Dylai triniaeth am broblemau alcohol a gamblo fel ei gilydd fod ar gael ac wedi'i hariannu'n ddigonol
  • Diogelu plant a phobl ifanc yn well
  • Creu cronfa ddata genedlaethol a fydd yn cwmpasu'r holl broblemau sy'n gysylltiedig â gamblo

Dywedodd Mark Leyshon o Alcohol Concern Cymru: "Gallwn ni ystyried camddefnyddio alcohol gamblo gormodol fel ei gilydd yn broblemau iechyd cyhoeddus o bwys, gyda chanlyniadau niweidiol i unigolion a'r gymdeithas ehangach.

"Bu llawer iawn o ymchwil yn y degawdau diwethaf yn rhoi tystiolaeth am atebion posibl er mwyn lleihau camddefnyddio alcohol.

"Mae ymchwil i gamblo ar ei hôl hi o bell, o bosibl gan fod y cysyniad o gaethiwed i gamblo yn un cymharol newydd.

Ffynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Alcohol Concern Cymru fod gamblo yn broblem iechyd o bwys

"Mae'n debyg, er hynny, y bydd dulliau sydd wedi cael eu hawgrymu ym maes alcohol, fel cyfyngu ar faint mae alcohol ar gael, tynhau rheolau marchnata, a chyflwyno mesurau llymach i ddiogelu pobl ifanc, hefyd yn effeithiol ar gyfer lleihau problemau gamblo.

'Triniaeth briodol'

Mae'r Athro Jim Orford o Gambling Watch UK wedi cymeradwyo casgliadau'r adroddiad.

"Mae problemau gamblo mor gyffredin erbyn hyn â phroblemau camddefnyddio cyffuriau anghyfreithlon ond dydyn nhw'n cael bron dim sylw o gymharu â hynny," meddai.

"Mae angen i ni ddechrau eu hystyried yn fwy difrifol o lawer."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol