Methu cael cytundeb newydd i ad-dalu am orsaf heddlu Rhydaman

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Steffan Powell

Mae'r cwmni wnaeth adeiladu gorsaf heddlu yn Sir Gaerfyrddin o dan gynllun ariannu preifat - PFI - yn gwadu cyhuddiadau mai nhw sydd ar fai am fethiant ymdrechion i ail-strwythuro'r cytundeb.

Fe fydd y cynllun ar gyfer gorsaf Rhydaman yn costio tua £22 miliwn i Heddlu Dyfed Powys.

Dywed cwmni T.Richard Jones Betws (TRJ) ei fod yn anodd iddynt newid telerau benthyciad banc.

Cafodd yr orsaf ei hadeiladu dros 10 mlynedd yn ôl ond mae'r drws ar gau i'r cyhoedd ers mis Hydref.

Yn ôl y cytundeb rhwng yr heddlu a TRJ fe fydd Heddlu Dyfed Powys yn talu tua £700,000 y flwyddyn am dros 30 o flynyddoedd.

Taliadau

Mae ymchwiliad BBC Cymru wedi darganfod bod cynrychiolwyr yr heddlu wedi cyfarfod gyda Chwmni TRJ i geisio ail-drafod y cynllun yn ystod y flwyddyn ddiwetha'.

Ond methiant fu'r ymdrechion.

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Fe fu'r orsaf gau y llynedd

Yn ôl telerau'r cytundeb fe fydd yr heddlu yn gwneud taliadau blynyddol i chwaer gwmni TRJ, Dolef Cyf. am 30 mlynedd am y gwaith ac am wneud gwaith cynnal a chadw ar y safle.

Cwmni TRJ wnaeth dalu tua £2.7 miliwn i adeiladu'r orsaf ar ôl benthyg arian o'r banc.

Dywed TRJ fod Heddlu Dyfed Powys wedi gofyn am y gost o ad-dalu'r cytundeb.

Meddai Owain Jones, un o gyfarwyddwyr TRJ a Dolef Cyf:

"O'dd yr heddlu wedi gofyn i ni pe bai nhw'n ad-dalu'r cytundeb be fyddai'r telerau a wnaethon ni ofyn i'r banc gan fod benthyciad banc 'da ni.

"Mae'r wybodaeth wedi ei hala 'mlaen i Heddlu Dyfed Powys ac mae'r wybodaeth 'da nhw."

Dywedodd Comisiynydd Heddlu Dyfed Powys Christopher Salmon fod y cytundeb yn un drud.

"Mae'n sefyllfa rwystredig gan fod y gwasanaeth yn wynebu amser anodd yn ariannol, ond mae'n ymddangos ein bod wedi ymrwymo i'r cytundeb yma, sy'n costio llawer o arian."

Benthyciad banc

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Gartref eu bod yn fodlon cwrdd â Heddlu Dyfed Powys er mwyn ateb unrhyw gwestiynau.

"Roedd y cyllid ar gyfer y cynllun wedi ei gytuno gan gynllun PFI a hynny ar ol cais gan Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys. "

Dywedodd Jackie Roberts, prif gwnstabl dros dro Dyfed Powys fod yr orsaf yn rhy ddrud, ac nad oedd yn rhoi "gwerth am arian."

"Ond ar hyn o bryd does yna ddim modd i ni geisio sicrhau newid yn nhelerau'r cytundeb, heb gydsyniad gan y contractwyr."

Roedd yr orsaf yn un o nifer wnaeth gau'r llynedd yn Sir Gaerfyrddin.

Erbyn hyn yr unig orsaf heddlu sydd ar gael i'r bobl leol yw fan wen sy'n ymweld â maes parcio lleol dwywaith yr wythnos.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol