Cymeradwyo cynllun i godi lido newydd yn Aberafan

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr adeilad newydd yn cynnwys pwll nofio 25 metr a neuadd chwaraeon

Mae cynghorwyr yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi cymeradwyo cynllun gwerth £13.6 miliwn i ail adeiladu canolfan hamdden a ddinistriwyd gan dân dair blynedd yn ôl.

Y gred yw y bydd y gwaith i godi pwll nofio wyth lôn, neuadd chwaraeon, caffi a chanolfan gymunedol yn lle'r hen Lido Afan yn Aberafan yn dechrau yn ystod yr haf.

Bydd yr adeilad yn cael ei godi ar safle Parc Hollywood sy'n agos i safle'r hen lido.

Ond ni fydd llyfrgell a chanolfan addysg gydol oes Sandfields yn symud i'r safle.

Pink Floyd

Dywedodd y cynghorydd Anthony Taylor, cadeirydd Grŵp Tasg a Gorffen Lido Afan: "Fe wnaethon ni ddewis y safle hwn oherwydd fe fydd yn ein galluogi i ddenu mwy o fuddsoddiad.

"Byddai codi lido newydd ar yr hen safle wedi lleihau'r arian oedd ar gael ar gyfer y cynllun.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bu'r gwaith o glirio safle'r lido yn gymhleth oherwydd presenoldeb asbestos

"Bydd y cyfleusterau newydd hyn yn cael eu defnyddio gan bobl Castell-nedd Port Talbot ac ymwelwyr i'r ardal."

Cafodd Lido Afan ei agor ym 1965 gan y Frenhines a Graham Jenkins, brawd yr actor Richard Burton a rheolwr cynta'r ganolfan.

Dros y blynyddoedd, cafodd nifer o gyngherddau mawr eu cynnal yno, gydag ystod eang o berfformwyr - o Spencer Davies i Pink Floyd, ac yn fwy diweddar, Coldplay a McFly.

Ond ym mis Rhagfyr 2009, bu'n rhaid i bobl adael eu cartrefi a chafodd ffyrdd eu cau wrth i dros 100 o ddiffoddwyr geisio diffodd tân ar y safle.

Bu'r gwaith o glirio'r adeilad yn broses gymhleth oherwydd bod yna asbestos ar y safle.

Mae'r asbestos bellach wedi'i dynnu oddi yno a dechreuodd y gwaith o ddymchwel yr hen Lido ym mis Hydref 2011.

Roedd 2,628 o bobl wedi cyfrannu at ymgynghoriad gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot ar gynlluniau i gymryd lle Lido Afan.

Er bod nifer o bobl wedi dweud y bydden nhw'n hoffi gweld adeilad tebyg yn cael ei godi, dywedodd y cyngor ei fod yn costio £700,000 y flwyddyn i gynnal yr hen Lido.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol