Ysgol Uwchradd Llanrhymni i gau yn gynnar?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Leighton Andrews am i Ysgol Uwchradd Llanrhymni gau'r haf yma yn hytrach nag yn Awst 2014.

Mae'r Gweinidog Addysg yn ystyried gorfodi Cyngor Caerdydd i gau Ysgol Uwchradd flwyddyn ynghynt na'r disgwyl.

Mae Leighton Andrews am i Ysgol Uwchradd Llanrhymni gau'r haf yma yn hytrach nag yn Awst 2014.

Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu sefydlu ysgol newydd ar gyfer dwyrain y ddinas y ddinas y flwyddyn nesaf.

Mesurau arbennig

Ond yn ôl Mr Andrews mae amserlen yr awdurdod lleol i gau ysgol Llanrhymni'n swyddogol "yn rhy araf".

"Fe fyddai'n dechrau cyfnod ymgynghori pedair wythnos maes o law gyda'r bwriad o roi cyfarwyddyd i'r awdurdod i gau Ysgol Uwchradd Llanrhymni yn Awst 2013 gan alluogi disgyblion i gael eu derbyn yn llawn i Ysgol Uwchradd Tredelerch o fis Medi," meddai.

Ychwanegodd fod nifer y disgyblion yn yr ysgol wedi gostwng a bod safon yr addysg yno yn "anfoddhaol".

Cyflwynwyd mesurau arbennig i Ysgol Uwchradd Llanrhymni ym mis Hydref y llynedd.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Rydym wedi trafod y mater gyda swyddfa'r Gweinidog yn barod ac fe fyddwn ni'n cymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori fydd yn dechrau ar Chwefror 27."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol