Disgwyl cyhoeddiad am ddyfodol ffatri

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Collodd 400 o weithwyr eu gwaith yn 2009

Mae disgwyl cyhoeddiad gan Gwmni Alwminiwm Môn ynglŷn â dyfodol y safle a'r gweithwyr.

Yn ystod dydd Iau bu bwrdd y cwmni ger Caergybi yn cyfarfod i drafod dyfodol yr 80 o swyddi sy'n dal yn weddill yno.

Eisoes mae'r cwmni, un o brif gyflogwyr yr ynys, wedi rhybuddio'r gweithwyr fod cau'r safle yn bosibilrwydd cryf iawn.

Ym mis Rhagfyr 2012 fe ddechreuodd y cwmni ar gyfnod ymgynghorol gyda'r gweithlu.

Dywed y cwmni bod cynnydd mewn cystadleuaeth, cynnydd mewn costau a gostyngiad yn y galw am gynnyrch yn golygu bygythiad i'r gwaith.

Mae 400 o bobl eisoes wedi colli eu swyddi yno wedi i'r gwaith cynhyrchu ddod i ben ym mis Medi 2009

Un o'r rheini oedd Siôn Jones.

Dywed bod 'na amheuaeth dair blynedd yn ôl beth fyddai pen draw'r stori.

Dim swyddi

"Mater o amser yw hi nes mae'r lle i gyd yn cau.

"Dwn i ddim be fyddan nhw'n ei wneud efo'r safle. Golchi dwylo a mynd o 'na ma'n siŵr.

"Dydi o ddim yn deimlad neis o gwbl peidio gwybod be sy' rownd y gornel.

"Mae'n anodd cael swyddi ar Ynys Môn, dim lot o waith yma a lot o lefydd wedi cau ers pedair blynedd.

"Dwn i ddim be fydd hanes yr hogiau sy' 'na rŵan."

Ers hynny mae gwaith ail-doddi wedi parhau ar y safle.

Cydweithio

Dywed Dylan Williams, Pennaeth Datblygu Economaidd, Cyngor Sir Ynys Môn, bod angen sylweddoli fod y safle yn un allweddol.

"Mae'r safle o bwysigrwydd cenedlaethol i economi Cymru.

"Mae Llywodraeth Cymru, y cwmni, a'r cyngor sir yn cydweithio er mwyn sicrhau bod datblygiad pellach yn cymryd lle yn y dyfodol agos er mwyn rhoi cynaladwyedd tymor hir."

Perchnogion Alwminiwm Môn yw Rio Tinto Alcan a Kaiser Aluminium a sefydlwyd yn 1971.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol