Toriadau cyngor Powys: Gohirio penderfyniad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Powys council
Disgrifiad o’r llun,
Gallai'r cyngor arbed £4.8 miliwn drwy dorri 200 o swyddi

Mae cynghorwyr ym Mhowys wedi gohirio pleidlais ar gynllun i ddiswyddo tua 200 o staff yr awdurdod lleol.

Mae Cyngor Powys yn ceisio arbed £30 miliwn dros y tair blynedd nesaf.

Mewn cyfarfod yn Llanfair-Ym-Muallt penderfynodd cynghorwyr gohirio'r bleidlais tan Fawrth 4 neu 5.

Mae undeb Unison yn gwrthwynebu'r cynllun i dorri swyddi a allai arbed £4.8 miliwn i'r cyngor.

Gwrthwynebiadau

Roedd cabinet y cyngor wedi argymell torri 75% o grantiau cymunedol a dechrau codi tâl ar drafnidiaeth i ddisgyblion dosbarth chwech.

Ond yn dilyn gwrthwynebiadau dywed y cabinet eu bod yn awr yn bwriadu torri 25% o grantiau cymunedol gan gyflwyno'r toriadau dros gyfnod o dair blynedd.

Fe fydd cynghorwyr hefyd yn cynnal mwy o drafodaethau cyn iddynt benderfynu ynghylch dechrau codi tâl ar drafnidiaeth i ddisgyblion chweched dosbarth ai peidio.

Cyfarfu'r cyngor llawn i drafod cyllid y flwyddyn ariannol nesaf ddydd Iau ond cafodd cynnig gan y grŵp Llafur i ohirio'r penderfyniadau ynghylch y toriadau ei gefnogi gan gynghorwyr.

Dywedodd arweinydd y cyngor, ac arweinydd grŵp Annibynnol y Siroedd, David Jones: "Rwyf wastad wedi cydnabod fod gen i weinyddiaeth leiafrifol a bod yn rhaid inni wrando ar grwpiau eraill."

Dywedodd Aled Davies, sy'n rhan o'r grŵp Ceidwadol, ei fod yn anhapus bod y penderfyniad wedi'i ohirio.

Ond roedd arweinydd grŵp Cynghrair Annibynnol Powys eisoes wed codi pryderon ynghylch gwneud penderfyniadau "yn rhy gyflym".

Fe wnaeth aelod o'r grŵp Llafur, Sandra Davies, annog y cyngor i ohirio'r penderfyniad wrth i fwy o drafodaethau gael eu cynnal.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol