Darpariaeth band eang cyflym ym Mangor

  • Cyhoeddwyd
Cysylltiad Band LlydanFfynhonnell y llun, Reuters

Bangor fydd yr ardal gyntaf o Gymru i gael gwasanaeth band eang cyflym.

Mae'r cynllun i uwchraddio cyfnewidfeydd a chabinetau ychwanegol ar draws y wlad yn dod wedi buddsoddiad sylweddol o dros £50 miliwn gan Lywodraeth San Steffan.

Mae'r uwchraddio yn rhan o gynllun Cyflymu Cymru.

Fe fydd y cabinet band eang ffibr cyflym cyntaf yn cael ei ddadorchuddio ym Mangor ddydd Gwener.

Bwriad y ddarpariaeth yw cynnig hwb economaidd drwy weddnewid bywydau gwaith a hamdden pobl a hwyluso gwaith busnesau.

3,000 o gabinetau

Ardaloedd eraill fydd yn elwa hefyd o'r ddarpariaeth newydd ydi Caernarfon, Dolgellau, Glyn Ebwy, Porthaethwy, Porthmadog, Pwllheli a Thredegar.

Fe fydd siroedd Conwy, Wrecsam, Mynwy, Torfaen, Caerdydd, Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro yn dechrau cael y ddarpariaeth yn 2014/2015 ar ôl gweddill siroedd Cymru yn 2013/2014.

Bydd peirianwyr yn gosod 17,500 cilomedr o geblau ffibr optig ac yn gosod 3,000 o gabinetau ar hyd strydoedd Cymru.

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog Busnes, Cymru wrth ddadorchuddio'r cabinet: "Mae heddiw yn garreg filltir bwysig wrth i ni gadw'n gair a sicrhau bod pob eiddo yn cael mynediad at fand eang y genhedlaeth nesaf.

"Bydd Cyflymu Cymru yn trawsffurfio tirwedd band eang yng Nghymru, gan ei gwneud yn un o'r gwledydd sydd wedi ei chysylltu fwyaf o blith gwledydd Ewrop.

"Mae band eang cyflym yn hanfodol i sicrhau bod eiddo preswyl yn gallu manteisio ar y gwasanaethau a'r cyfleoedd sy'n cael eu cynnig gan dechnoleg ddigidol.

"Mae manteisio ar fand eang y genhedlaeth nesaf yn hollbwysig i fusnesau ledled Cymru hefyd.

"Mae'r buddsoddiad hwn yn dangos ymrwymiad i gefnogi economi Cymru ac yn dangos ein bod yn buddsoddi yn yr isadeiledd sydd ei angen ar yr economi iddi fynd o nerth i nerth."

"Mae hyn yn cynrychioli cyfnod newydd i wasanaeth band eang cyflym yng Nghymru," meddai Ed Vaizey, Gweinidog Cyfathrebu Llywodraeth San Steffan.

"Mae Llywodraeth San Steffan wedi buddsoddi £57 miliwn yn y prosiect a fydd yn darparu band eang ffibr cyflym i 96% o fusnesau a chartrefi Cymru erbyn diwedd 2015.

"Fe fydd y prosiect hefyd yn creu tua 2,500 o swyddi llawn amser."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol