Taclo tanau gwair yn ardal Maesteg

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn taclo dau dân gwair sylweddol yn ardal Maesteg.

Cafodd y diffoddwyr o Faesteg a Chwm Ogwr eu galw i drin digwyddiad yn ardal Caerau am 7.36pm nos Fercher.

Yn y cyfamser cafodd diffoddwyr o Fynydd Cynffig a Phen-y-bont ar Ogwr eu galw i daclo tân cynharach ym Mlaencaerau.

Fe gawson nhw gefnogaeth diffoddwyr o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Cafodd y gwasanaeth eu galw am 7.07pm.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.