Iechyd: Aelod yn 'teimlo'n gry iawn'

  • Cyhoeddwyd
Babi o dan ofal arbennigFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Ni fydd y CIC yn herio'r cynllun i symud gofal dwys i fabanod dros y ffin

Mae aelod o Gyngor Iechyd Cymuned Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cyfadde' ei fod yn ystyried ei le ar y cyngor yn dilyn penderfyniad y CIC ddydd Iau.

Yn dilyn cyfarfod ddydd Mercher, dywedodd y CIC ddydd Iau na fydden nhw'n cyfeirio cynlluniau'r bwrdd iechyd i newid gwasanaethau iechyd yng ngogledd Cymru i'r Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths.

Ar raglen y Post Cyntaf ar Radio Cymru fore Gwener, dywedodd y cynghorydd Eryl Jones Williams ei fod yn anghytuno gyda'r penderfyniad, gan ddweud mai nifer fach iawn o aelodau'r cyngor wnaeth y penderfyniad.

Ni fydd y CIC yn gwneud cyhoeddiad terfynol tan Fawrth 1, sef y dyddiad olaf iddyn nhw fedru cyfeirio materion at y Gweinidog.

Oherwydd penderfyniad y cyngor, mae'n edrych yn debyg y bydd nifer o ysbytai cymunedol ar draws y gogledd yn cau, ac y bydd gwasanaethau gofal dwys o fabanod newydd anedig yn symud o ogledd Cymru i Ysbyty Arrowe Park yng Nghilgwri.

'Clywed ar y BBC'

Dywedodd Mr Jones Williams, sydd hefyd yn aelod o Gyngor Gwynedd yn cynrychioli Dyffryn Ardudwy, ar y Post Cyntaf: "Dim ond 15 o aelodau bwrdd gweithredol y cyngor wnaeth y penderfyniad yma nid yr aelodau cyffredinol.

"Ni chafodd yr aelodau wybod, ac roedd yn sioc clywed y peth ar y BBC yn y prynhawn.

"O'n i'n credu bod y cyngor yn credu bod ardaloedd gwledig yn cael eu heffeithio ormod - wnes i erioed feddwl y bydden nhw'n ildio i'r Bwrdd Iechyd fel hyn.

"Rydym yna i gynrychioli'r cyhoedd, ac ymhob man yr ydw i wedi bod, mae'r cyhoedd yn gwrthwynebu'r cynlluniau yma.

"Dwi o 'ngho'!"

"O'n i'n siarad hefo aelod arall neithiwr ac roedd y ddau ohonon ni'n teimlo 'be ydi'r pwynt o fod yno?

"'Nawr fe fyddwn ni'n aros i weld beth maen nhw'n mynd i wneud - dwi'n deall bod yr ysbytai yn mynd i'r gyfraith a hefyd dwi'n meddwl eu bod nhw isho gweld y cynllun busnes o be' mae'r awdurdod iechyd yn bwriadu gwneud wrth fynd ymlaen.

"Arhosa i am 'chydig bach, ond dwi'n teimlo'n gryf iawn."

Pan ofynnwyd i Mr Jones Williams os oedd yn bwriadu ymddiswyddo dros y mater, dywedodd:

"Dydw i ddim y math o berson sy'n cerdded i ffwrdd o bethau fel hyn fel arfer, dwi'n cwffio.

"Ond yn y frwydr yma dwi'n meddwl ein bod ni wedi colli. Gawn ni weld am rhyw fis neu ddau i weld beth ddigwyddith."

"Rwy'n teimlo'n gryf iawn am y peth."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol