Marwolaeth Wrecsam yn llofruddiaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae swyddogion wedi bod yn archwilio cartref Glynis Eileen Solmaz yn ystod y dydd

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau eu bod yn trin marwolaeth menyw yn ei chartref yn Wrecsam fel achos o lofruddiaeth.

Cafodd yr heddlu eu galw i dŷ ar ystad Bryn Hafod, Parc Caia, am 10:02am fore Mercher lle cafwyd hyd i gorff Glynis Eileen Solmaz, 65 oed.

Mae'n wybyddus bod Ms Solmaz wedi bod yn y siop fferyllydd lleol am 11:10am fore Llun, Chwefror 18, ond mae'r heddlu'n awyddus i siarad gydag unrhyw un a'i gwelodd ar unrhyw adeg ers y penwythnos diwethaf.

Roedd Ms Solmaz yn byw ar ei phen ei hun, ac roedd yn berchen ar ddau gi Rottweiler - dywedir ei bod yn mynd â'r cŵn am dro yn yr ardal yn gyson.

Dywedodd y Ditectif Prif-Arolygydd Mark Hughes: "Rydym wedi dechrau ymchwiliad i lofruddiaeth ac yn apelio ar unrhyw un allai fod â gwybodaeth a fyddai o gymorth i ni i ffonio'r heddlu ar 101 gan nodi'r cyfeirnod P026849, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111."

Dywedodd crwner y gogledd-ddwyrain, John Gittins, ei fod wedi agor a gohirio cwest i'r farwolaeth.

Clywodd y gwrandawiad bod patholegydd y Swyddfa Gartref, Dr Jonathan Medcalf, wedi cynnal archwiliad post mortem ar y corff, ond nad oedd union achos y farwolaeth wedi cael ei sefydlu hyd yma.