BBC Cymru Fyw

Cadarnhad am gau ffatri ar Ynys Môn

Published
media captionAdroddiad Elin Gwilym

Fe fydd ffatri Aliwminiwm Môn yn cau o fewn y ddeufis nesaf gan olygu diswyddo 60 o weithwyr.

Cyhoeddodd bwrdd AAM fore Gwener eu bod wedi methu gydag ymdrechion i achub dyfodol y safle.

Dywed y cwmni fod y ffatri'n cau oherwydd cynnydd yn y gystadleuaeth, costau cynyddol deunydd crai a chwymp yn y galw am eu cynnyrch.

Ym mis Rhagfyr 2012, dechreuodd y perchnogion, AAM, broses o ymgynghori gyda'r gweithlu ar y safle ger Caergybi.

Cydnabyddiaeth

Fore Gwener, dywedodd Klaus Stingl, cadeirydd bwrdd AAM, mewn datganiad: "Mae bwrdd AAM yn cydnabod y gwaith ardderchog sydd wedi ei wneud gan weithwyr a rheolwyr y tîm yn Aliwminiwm Môn yn ychwanegol at eu hymrwymiad i ddiogelwch."

Dros y tair blynedd diwethaf ers i'r prif waith o gynhyrchu alwminiwm ddod i ben ar y safle, mae AAM wedi gweithredu'r safle fel lle i ail-doddi alwminiwm gan gynhyrchu deunydd i'r farchnad allwthio.

Yn ystod y cyfnod yna mae'r safle wedi cynhyrchu bron 250,000 o dunelli o fetel.

Bydd AAM yn parhau i ymgynghori gyda'r gweithlu i greu rhaglen ddiswyddo ac amserlen am y broses honno.

Fe fydd hynny'n cynnwys cefnogaeth ychwanegol o weithwyr wrth geisio dod o hyd i waith arall i'r 60 fydd yn colli'u gwaith.

"Bydd hyn yn debyg i'r hyn ddigwyddodd yn 2009 pan gafodd 400 o weithwyr eu diswyddo yno.

Yn ogystal, dywed y cwmni y byddan nhw'n parhau i drafod gyda Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ynys Môn i fwrw 'mlaen gyda chynlluniau Tir a Llynnoedd a Phŵer ar y safle mewn ymdrech i greu gwaddol i'r gymuned leol ac i greu cyfleoedd gwaith eraill.

Fe fydd tîm bychan yn cael ei gadw ar y safle i barhau gyda'r gwaith o ddadgomisiynu'r ffatri, ac i gynnal a chadw'r safle tan y bydd yn cael ei werthu.

'Ymdrechu'

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad dywedodd Aelod Cynulliad Ynys Môn, Ieuan Wyn Jones, ei fod yn siomedig iawn o glywed y cyhoeddiad.

"Mae colli swyddi ar yr ynys yn yr hinsawdd economaidd bresennol yn ergyd fawr i'r gymuned leol, a rhaid i ni ymdrechu o'r newydd i drafod denu buddsoddiad newydd i'r safle cyn gynted â phosibl," meddai.

"Byddaf hefyd yn gweithio'n galed i sefydlu'r Parc Gwyddoniaeth newydd a fydd yn hwb mawr i greu gwerth newydd i'r economi leol, ac fe allai'r potensial am swyddi fod yn enfawr."

Roedd Aelod Seneddol yr Ynys, Albert Owen, yn rhannu'r siom, a dywedodd:

"Fe fydd colli'r swyddi yma yn ergyd fawr i'r economi leol. Mae'n glir fod gennym argyfwng swyddi ar Ynys Môn.

"Bydd cyhoeddiad diweddar Vion a'r cyhoeddiad yma gan Alwminiwm Môn yn taro'n galed.

"Mae dirfawr angen strategaeth swyddi yn y tymor byr. Mae llawer o gynlluniau tymor hir sy'n cael eu gyrru gan lywodraethau Cymru a'r DU.

"Mae gan lywodraeth leol ei rôl hefyd, a rhaid i'r cyngor ganolbwyntio ar ei strategaeth swyddi ei hun, nid dim ond rheoli'r dirywiad."

Straeon perthnasol

  • Disgwyl cyhoeddiad am ddyfodol ffatri

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol