Gwarchodfa geffylau yn achub 26 ceffyl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Redwings
Disgrifiad o’r llun,
Adran Safonau Masnach Cyngor Caerffili wnaeth arwain yr ymgyrch.

Mae 26 merlen oedd yn dioddef o ddiffyg maeth ac oedd yn "aros i farw" wedi cael eu hachub o berchennog preifat yng Nghymru gan warchodfa geffylau yn Norfolk.

Cafodd y 26 ceffyl eu hachub o ddau safle yng Nghaerffili gan Warchodfa Geffylau Redwings a chawsom eu trosglwyddo i Fferm Piggot yn Tasburgh yn Norfolk ddydd Iau.

Dywedodd Nic de Brauwere, pennaeth lles Redwing fod cyflwr yr anifeiliaid yn "dorcalonnus" ac yn "arswydus".

Adran Safonau Masnach Cyngor Caerffili wnaeth arwain yr ymgyrch.

'Gofal arbenigol'

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor; "mae'r achos yn destun ymchwiliad gan yr adran safonau masnach felly dydyn ni ddim yn gallu datgelu manylion penodol...ar hyn o bryd."

Cafodd tair lori, dau filfeddyg ac wyth aelod o staff eu hanfon gan Redwing i achub y ceffylau.

Dywedodd y Cynghorydd David Poole, yr aelod cabinet dros wasanaethau hamdden a chymunedol ei fod wedi ei "frawychu" gan gyflwr y merlod.

Ychwanegodd: "Roedd hon yn enghraifft wych o awdurdod lleol yn cydweithio â sefydliadau gwarchod anifeiliaid i achub anifeiliaid mewn argyfwng.

"Mae'r ceffylau yn awr yn derbyn gofal arbenigol i adfer eu hiechyd."

'Arswydus'

Dywedodd Mr de Brauwere, sy'n filfeddyg: "Roedd y sefyllfa yn un arswydus ac roedd llawer o'r merlod yn wan ac yn dioddef o ddiffyg maeth.

"Mae rhai o'r ceffylau eisoes wedi marw ac fe fyddai mwy ohonynt wedi trigo pe na fydden ni wedi ymyrryd.

"Yr unig ffordd y gallaf ddisgrifio'r olygfa yw eu bod yn edrych fel yr oedden nhw'n aros i farw.

"Roedd yr olygfa yn dorcalonnus."

Mae pedair merlen arall gafodd eu hachub yn ystod yr ymgyrch wedi cael eu cludo o HorseWorld ym Mryste ac mae pedair merlen arall wedi cael eu trosglwyddo i safle Cymdeithas Lles Ceffylau a Merlod ym Mynwy.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol