Tri yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Cafodd un person ei gludo i'r ysbyty mewn hofrennydd yn dilyn gwrthdrawiad difrifol yng Nghonwy fore Gwener.

Fe gludwyd cyfanswm o dair menyw, gan gynnwys dwy ferch yn eu harddegau, i Ysbyty Gwynedd ym Mangor wedi'r digwyddiad.

Does dim manylion am eu cyflwr wedi cael eu cyhoeddi.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eu bod wedi cael eu galw i'r digwyddiad ar Ffordd Betws yn Llanrwst ychydig cyn 9:00am.

Fe gawson nhw gymorth gan y Gwasanaeth Ambiwlans i ddiogelu'r safle.

Roedd dau gar yn rhan o'r gwrthdrawiad.