Gwobr arbennig i'r Urdd a a Sir Ddinbych am hyrwyddo'r iaith a'r diwylliant

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Swyddogion y Prosiect, Carmel Roberts a Bethan Mair, gyda’u gwobr

Mae prosiect ar y cyd rhwng yr Urdd a gwasanaeth ieuenctid Sir Ddinbych wedi ennill gwobr am gyfraniad i hyrwyddo'r iaith a'r diwylliant.

Enillodd prosiect 'Y Gymraeg', wobr am Gyfraniad Arbennig i Gefnogi a Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymreig yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2013, Llywodraeth Cymru.

Roedd y prosiect yn hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg tu allan i'r ysgol mewn clybiau ieuenctid a phrosiectau o fewn Sir Ddinbych.

Roedd y staff a'r bobl ifanc oedd yn gweithio ar y prosiect yn annog y bobl ifanc i siarad Cymraeg, mewn clybiau ieuenctid cyfrwng Cymraeg a Saesneg, trwy gynnig gweithgareddau annog hyder mewn sefyllfa ddwyieithog.

Defnyddio'r iaith

Dywedodd Sian Rogers, Cyfarwyddwr y Gogledd a'r Canolbarth, Urdd Gobaith Cymru: "Rydym yn hynod falch ein bod ni, mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych, wedi ennill y wobr hon.

"Mae'n enghraifft berffaith o sut y gall yr Urdd weithio gydag awdurdodau lleol, gan gyrraedd pobl ifanc sydd â'r gallu i siarad Cymraeg ond sydd heb gyfle na'r hyder i'w defnyddio yn gymdeithasol.

"Enghraifft dda o hyn oedd pobl ifanc yng Nghlwb Ieuenctid Rhyl, oedd yn ddisgyblion yn Ysgol Glan Clwyd, ond heb yr hyder i ddefnyddio'r Gymraeg yn gymdeithasol."

Dywedodd bod y bobl ifanc wedi cael treulio penwythnos yng Ngwersyll Glan-llyn a threulio'r penwythnos yn gwneud gweithgareddau'r gwersyll drwy gyfrwng y Gymraeg.

"Roedd un o'r bechgyn ar y cwrs yn teimlo fod y profiad wedi gwneud iddo sylweddoli fod defnyddio'r Gymraeg tu allan i'r ysgol yn haws na'r hyn yr oedd yn ei ddisgwyl ac nad oedd yn iaith ar gyfer yr ysgol yn unig," ychwanegodd.

'Torri tir newydd'

Dywedodd Roger Ellerton, Prif Swyddog Ieuenctid Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych, mai dyma'r drydedd flwyddyn i'r Gwasanaeth Ieuenctid ennill gwobr genedlaethol gan Lywodraeth Cymru.

"Mae'r hyn mae'r prosiect wedi ei gyflawni yn wych ac yn enghraifft dda o Wasanaeth Ieuenctid Awdurdod Lleol yn cydweithio'n dda gyda'r sector wirfoddol.

"Mae ein gwaith ar y cyd gyda'r Urdd yn torri tir newydd a dwi'n sicr y bydd Gwasanaethau Ieuenctid eraill yn ceisio atgynhyrchu'r prosiect hwn gyda'r Urdd, sydd yn ddatblygiad gwych.

"Mae'r wobr hon yn deyrnged wych i'r gwaith mae'r tîm wedi ei wneud yn yr ardal dros y flwyddyn."

Cafodd dau brosiect arall gan yr Urdd eu henwebu yn y gwobrau sef Taith Patagonia 2012 ar gyfer Cyfraniad Arbennig i Ddinasyddiaeth Byd-eang a phrosiect digidol gan griw Llwybrau i'r Brig yn y categori Cyfraniad Arbennig i Gefnogi a Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymreig.