Carchar wedi ei ohirio wedi damwain trên yn Sir Gaerfyrddin

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Trafnidiaeth Prydain
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llun yma gan yr heddlu yn dangos y lori ochr yn ochr â’r trên

Mae gyrrwr lori wair o Sir Gaerfyrddin a achosodd ddamwain trên anafodd deithwyr wedi cael dedfryd o garchar wedi ei ohirio.

Clywodd Oswald Davies, 49 oed, iddo "ddangos elfen sylweddol o esgeulustod" ar ôl cyfadde' i beryglu bywydau.

Cafodd ei ddedfrydu i naw mis i garchar wedi ei ohirio am 18 mis.

Cafodd Davies, o Lanboidy, ei orchymyn hefyd i gwblhau 300 awr o waith cymunedol.

Roedd saith o deithwyr wedi eu hanafu yn y ddamwain ger Hendy-gwyn ar Daf ym mis Rhagfyr 2011.

Roedd y trên, oedd yn teithio rhwng Aberdaugleddau a Manceinion, wedi taro yn erbyn lori Davies ar groesfan.

Clywodd y llys bod 24 o deithwyr eraill wedi cael man anafiadau a bod gwerth £250,000 o ddifrod i'r trên a dargyfeirio gwasanaethau ar ôl cau'r cledrau am ddeuddydd.

Roedd gwair wedi lledu ar draws y cledrau'r wedi'r ddamwain yng nghroesfan Henllan Amgoed.

Heb ufuddhau

"Roedd 'na elfen sylweddol o esgeulustod ar eich rhan," meddai'r barnwr Keith Thomas.

"Roeddech chi'n gyrru'r lori wair tuag at arwydd oedd yn dweud wrth yrwyr bod rhaid i gerbydau mawr neu araf stopio a ffonio i gael caniatâd i groesi'r cledrau.

"Wnaethoch chi ddim ufuddhau i'r arwydd."

Ffynhonnell y llun, Heddlu Trafnidiaeth prydain
Disgrifiad o’r llun,
Golygfa'r ddamwain ym mis Rhagfyr 2011

Clywodd y llys bod Davies wedi gyrru ar draws yr un groesfan gannoedd o weithiau dros y blynyddoedd diwethaf.

"Roeddwn wedi cael braw pan ddigwyddodd hyn," meddai wrth Lys y Goron Abertawe.

"Yn ffodus chafodd neb eu lladd."

Roedd yn honni nad oedd yn credu bod rhybudd ar gyfer gyrwyr gyda llwyth mawr yn ei olygu o.

"Mae'n rhaid rhoi dedfryd o garchar am hyn ond am fod Davies yn ŵr o gymeriad da dwi'n gallu gohirio'r ddedfryd," ychwanegodd y barnwr.

Wedi'r achos dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Trafnidiaeth Prydain bod hi'n wyrthiol na chafodd mwy o bobl eu hanafu neu unrhyw un ei ladd.

"Nid yn unig peryglu bywydau teithwyr a staff y trên wnaeth Davies, ond fe wnaeth achosi anghyfleustra i strwythur y rheilffordd," meddai.

"Fe allwn ni fod wedi wynebu digwyddiad llawer mwy difrifol.

"Mae croesfannau yn llefydd cyffredin iawn ar ein ffyrdd ac maen nhw yno i gadw pobl yn ddiogel.

"Pan maen nhw'n cael eu defnyddio yn gywir dyna'n union sy'n digwydd.

"Byddwn yn annog unrhyw un i barchu'r croesfannau a dilyn y rhybuddion."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol