Codi ffioedd mewn tri maes parcio yng Ngheredigion?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan Faes Parcio'r Cwmins yn Llanbed tua 90 lle parcio

Mae siambrau masnach yng Ngheredigion wedi datgan eu siom ynghylch cynllun i godi tâl mewn tri maes parcio yn y sir.

Cafodd cynllun i gyflwyno ffi mewn tri maes parcio a fu am ddim yn y gorffennol ei gymeradwyo gan Gabinet Cyngor Ceredigion ddydd Mawrth.

Yn ôl y cyngor y nod yw codi £65,000 yn ychwanegol bob blwyddyn am godi ffioedd ym maes parcio'r Cwmins, Llanbedr Pont Steffan, maes parcio Ffordd y Gogledd, Aberystwyth a Maes Parcio Gloster Row, Aberteifi.

Penderfynodd y cabinet hefyd gymeradwyo'r cais i ffioedd meysydd parcio'r sir barhau fel ag yr oedden nhw am y flwyddyn ariannol 2013/14.

'Siomedig'

Bydd yr unig newidiadau yn cynnwys cysoni'r hyn a godir mewn trefi o fewn yr un band.

Dywedodd cadeiryddion Siambrau Masnach Aberystwyth ac Aberteifi eu bod yn siomedig gyda'r argymhellion ond gallai'r cynllun fod o fudd i Lanbed yn ôl cadeirydd siambr fasnach y dref honno.

Dywedodd cadeirydd Siambr Fasnach Aberystwyth, Chris Mackenzie-Grieve ei fod yn siomedig bod yr awdurdod lleol am ehangu eu rhwydwaith o feysydd parcio lle mae pobl yn gorfod talu.

"Yn ein barn ni mae unrhyw ffi sy'n mynd o goffrau'r cyngor sir yn golygu llai o arian fydd yn cael ei wario yn siopa'r dref," meddai.

"Er hynny rwy'n croesawu'r argymhelliad i beidio codi ffioedd parcio y rhan fwyaf o feysydd parcio'r sir."

Dywedodd cadeirydd Siambr Fasnach Aberteifi, Tim Phillips: "Fy marn i yw bod unrhyw ffi parcio yn golygu ei fod yn fwy tebygol y bydd llai o bobl yn ymweld â'r dref i siopa."

£65,000

Ond yn ôl Gwynfor Lewis, cadeirydd Siambr Fasnach Llanbed, gallai codi ffioedd ym maes parcio'r Cwmins fod o fudd i'r dref.

"Gallai codi ffioedd ryddhau llefydd parcio yn ystod y dydd oherwydd ar hyn o bryd mae pobl yn parcio yno drwy'r dydd sy'n golygu nad oes lle i siopwyr barcio yn y Cwmins,"

"Ond fe fydd yn rhaid i'r cyngor sir gael rhyw fath o gytundeb gyda'r bobl heb lefydd parcio y tu allan i'w tai sy'n byw yn agos i'r Cwmins."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion: "Mae'r taliadau arfaethedig y bydd y Cabinet yn eu hystyried ddydd Mawrth fwy neu lai'r un fath â'r rhai presennol, ac felly ni ragwelir y bydd y cyngor yn codi rhagor o arian yn sgil unrhyw ddiwygiadau.

"Fodd bynnag, mae'r adroddiad yn argymell cyflwyno tâl am barcio mewn tri maes parcio lle na chodir tâl ar hyn o bryd.

"Pe byddai'r Cabinet yn cymeradwyo'r argymhelliad hwnnw, gallai'r taliadau ychwanegol godi oddeutu £65,000 mewn incwm i'r cyngor yn y flwyddyn ariannol nesaf."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol