Apêl wedi ymgais i ddwyn ceblau

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am dystion yn dilyn ymgais i ddwyn ceblau o is-orsaf drydan ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Fe geisiodd lladron fynd i mewn i is-orsaf Brynmenyn ar Ffordd Abergarw rhwng 7:30pm a 8:30pm nos Wener.

Yn ystod y drosedd, fe gafodd un cebl ei thorri, ac mae'n bosib fod y troseddwyr wedi cael anafiadau o ganlyniad i hynny.

Mae Heddlu'r De yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth mewn perthynas â'r drosedd, neu sydd yn nabod y troseddwyr i ffonio'r heddlu fel mater o frys ar 101.

Maen nhw hefyd yn atgoffa'r cyhoedd o beryglon ymyrryd gyda cheblau trydan byw ac is-orsafoedd.