Medal Aur i Becky James

Cyhoeddwyd

Mae'r Gymraes Becky James wedi ennill medal aur ym Mhencampwriaeth Seiclo Trac y Byd yn Belarws.

Roedd James wedi cyrraedd y rownd derfynol yn erbyn Kristina Vogel o'r Almaen, ond fe gollodd y gyntaf o dair ras yn y gyfres o dair.

Enillodd James yr ail ras i ddod â hi'n gyfartal, ond bu'n rhaid aros am hir cyn y ras olaf oherwydd trafferthion technegol mewn ras arall i'r dynion.

James aeth â hi i ennill y rownd derfynol o ddwy ras i un yn y ras wibio i ferched, gan sicrhau medal aur i fynd gyda'r ddwy fedal efydd y mae hi eisoes wedi eu hennill yn y bencampwriaeth.