Clive Sharp wedi ei garchar am oes am ladd a threisio Catherine Gowing

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Catherine Gowing yn hanu o Weriniaeth Iwerddon

Mae dyn a laddodd y milfeddyg Catherine Gowing wedi cael ei garcharu am oes a bydd yn gorfod treulio lleiafswm o 37 mlynedd dan glo.

Roedd Clive Sharp, 46 oed, wedi pledio'n euog i lofruddiaeth mewn gwrandawiad cynharach ac fe gafodd ei ddedfrydu yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Llun.

Disgrifiodd y barnwr, Mr Ustus Griffith-Williams, y llofruddiaeth fel "un arswydus a di-deimlad" a oedd i wireddu ei ffantasi.

Diflannodd y milfeddyg 37 oed, oedd yn hanu o Weriniaeth Iwerddon, o'i chartref yn New Brighton ger Yr Wyddgrug, ym mis Hydref 2012.

Bu Heddlu Gogledd Cymru yn chwilio amdani, ac fe ddaethon nhw o hyd i rannau o'i chorff yn Sealand Sir y Fflint ac yng Nghaer.

Carchar am oes

Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Mae Clive Sharp yn wynebu dedfryd o garchar am oes

Wrth ei ddedfrydu ddydd Llun dywedodd y barnwr: "Yn fy marn i rydach chi'n beryglus i ferched.

"Dim ond y chi sy'n gwybod be ddigwydd mewn cyfnod o tua phedair awr pan oeddech chi'n ei chartref."

Ychwanegodd fod Ms Gowing wedi cael ei cham-drin yn rhywiol â'i threisio yn ei chartref yr oedd yn ei rannu gyda chyn-bartner Sharp a chydweithiwr iddi yn y feddygfa.

Roedd hi i ffwrdd yn Iwerddon ar y pryd.

Fe wnaeth Sharp fynd i mewn i'r tŷ yn New Brighton yn ystod y nos er mwyn "gwireddu ffantasi o garcharu, treisio a llofruddio dynes" a fu ganddo ers blynyddoedd.

Roedd Sharp wedi datgelu ei ffantasi tra ar raglen i droseddwyr rhyw yn y 1990au.

Eisteddodd Sharp yn y llys gyda'i ben yn ei ddwylo am y gwrandawiad a barodd am awr.

Ychwanegodd y barnwr y byddai wedi gosod isafswm o 42 mlynedd oni bai iddo bledio'n euog ond pwysleisiodd mai dyma'r lleiafswm ac na ddylai gael ei ryddhau tan na fyddai'n berygl i ferched, ac "efallai na fydd o byth".

Syllu ar y diffynnydd

Clywodd y llys fod Sharp wedi ei gael yn euog yn y gorffennol o dreisio a ddechreuodd pan oedd yn 16 oed.

Disgrifiad o’r llun,
Fe aeth Clive Sharp i'r tŷ yn New Brighton

Roedd chwaer Ms Gowing, Emma, yn eistedd droedfeddi oddi wrth Sharp a bu'n syllu arno drwy'r gwrandawiad.

Clywodd y llys hefyd fod Sharp ar y nos Wener wedi gadael dynes wedi ei chlymu i wely ar ôl iddi wrthod cymryd rhan mewn gweithred rywiol gyda fo.

Fe yrrodd Sharp wedyn i'r Wyddgrug.

Dywedodd bargyfreithiwr yr erlyniad, Andrew Thomas QC, fod hi'n amlwg bod Ms Gowing wedi cael ei chlymu cyn cael ei threisio a'i chamdrin yn rhywiol a'i lladd.

Cafodd ei chorff si symud o'r tŷ yn ei char ac fe gafodd y corff ei dorri'n ddarnau rhywle yn yr awyr agored.

Clywodd y llys fod Sharp wedi treulio'r diwrnod canlynol gyda'i deulu a wnaeth ei ddisgrifio fel "hapus a siaradus".

Ond dywedodd y barnwr fod 'na elfen sylweddol o gynllunio wedi bod.

Bu Ms Gowing yn gweithio am 18 mis fel milfeddyg yn Yr Wyddgrug.

Canfod gweddillion

Cafodd ei gweld yn fyw am y tro olaf am 8:40pm ar ddydd Gwener, Hydref 12, 2012, pan gafodd ei gweld ar gamera cylch cyfyng yn gadael archfarchnad Asda yn Queensferry.

Cafwyd hyd i'w char Renault Clio wedi ei losgi'n ulw mewn hen chwarel ger ei chartref yn New Brighton wythnos yn ddiweddarach.

Bu tîm o 40 o swyddogion arbenigol yn chwilio amdani cyn dod o hyd i rannau o'i chorff mewn pwll bas yn Sealand mewn lleoliad yn agos i lle'r oedd Sharp yn byw gyda'i fam ar un cyfnod.

Ddeuddydd yn ddiweddarach, cafwyd hyd i ragor o weddillion ger Afon Dyfrdwy yn Higher Ferry, Caer.

Dangosodd profion DNA fod y gweddillion yn perthyn i Ms Gowing.

Dywedodd yr heddlu nad ydi ei gweddillion i gyd wedi eu canfod.

Dyma oedd yr ymchwiliad mwya' yn hanes Heddlu Gogledd Cymru.

Dywedodd chwaer y milfeddyg, Emma Gowing, mewn datganiad i'r llys fod ei chwaer yn wraig "bywiog, gwych a oedd yn byw bywyd llawn, gyda chariad, trugaredd a hwyl.

"Fydd ein bywydau fyth yr un peth.

"Mae'r dyn yna wedi achosi poen na ellir ei ddisgrifio, y diodde' a'r hunlle y gwnaeth Catherine ei ddiodde' cyn iddi farw."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol