Ymchwiliad am anafiadau i ddyn

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn 37 oed yn yr ysbyty gydag anafiadau difrifol wedi iddo gael ei ganfod y tu allan i dafarn yng Nghaerdydd yn oriau man fore Sul.

Mae adroddiadau bod y dyn wedi diodde' ymosodiad.

Dywedodd Heddlu'r De ei fod wedi cael ei ganfod gydag anaf i'w ben y tu allan i'r Admiral Napier yn ardal Treganna o'r ddinas.

Cafodd plismyn eu galw i'r safle am ugain munud wedi hanner nos fore Sul.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu eu bod yn ymchwilio i adroddiadau o ymosodiad.

Maen nhw'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i ffonio'r heddlu ar 101, neu i ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.