Abertawe'n paratoi am barti i ddathlu ennill Cwpan y Gynghrair

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae'n anodd crynhoi camp Abertawe yn Wembley brynhawn Sul.

Ar ddiwrnod ola'r tymor yn 2003, roedd rhaid i'r clwb ennill i gadw'u statws yn y gynghrair bêl-droed - drwy lwc fe wnaethon nhw.

Deng mlynedd yn ddiweddarach, mae'r clwb yn yr Uwch Gynghrair, wedi ennill un o brif dlysau pêl-droed Lloegr ac yn paratoi i chwarae yng nghystadlaethau Ewrop wedi absenoldeb o dros 20 mlynedd.

Ac mae'r cyfan wedi digwydd yn nhymor canmlwyddiant y clwb.

Dydd Sul fe wnaeth Abertawe guro Bradford City o 5-0.

Un o'r cyntaf i'w llongyfarch oedd Llywydd y Cynulliad, Rosemary Butler.

"Mae hwn yn ganlyniad enwog i Michael Laudrup a'i dîm, a hefyd i ddinas Abertawe.

"Dyma'r tro cyntaf i dîm o Gymru ddod â Chwpan y Gynghrair yn ôl i Gymru, sy'n golygu bod y fuddugoliaeth yn ehangach na champ pêl-droed yn unig.

"Mae'n ddiwrnod hanesyddol i chwaraeon yng Nghymru ac yn un a fydd yn parhau drwy'r blynyddoedd sydd i ddod.

"Rwyf mor hapus dros gefnogwyr y clwb a thrigolion y ddinas gyfan, ac rwy'n amau y bydd tipyn o bennau tost yn Abertawe bore yfory."

Bws agored

Cyn pen dim daeth y cyhoeddiad y bydd gorymdaith arbennig i ddathlu'r llwyddiant.

Fe fydd bws agored yn cludo'r tîm drwy ddinas Abertawe nos Fawrth, gan roi cyfle i'r miloedd o gefnogwyr nad oedd yn medru teithio i Wembley i ganu clodydd eu harwyr.

Dywedodd Maer y Ddinas, y Cynghorydd Dennis James: "Mae hon yn foment anhygoel i'r Elyrch ac i Abertawe gyfan.

"Ar ôl ennill dyrchafiad i'r Uwch Gynghrair, mae digwyddiadau dydd Sul yn agor pennod newydd yn hanes llwyddiant ysgubol i dîm pêl-droed ein dinas.

"Rwy'n siŵr y bydd miloedd o gefnogwyr yn aros i fod yn rhan o ddigwyddiad a fydd yn cael ei gofio am flynyddoedd."

Mae trefniadau eisoes yn eu lle i gau rhai ffyrdd fel bod y bws yn gallu teithio o'r Kingsway cyn troi ar hyd Ffordd Sain Helen ac i Neuadd y Ddinas.

Roedd arweinydd Cyngor Abertawe yn barod i roi teyrnged i'r tîm a'u cadeirydd, ac yn awyddus i bwysleisio'r budd economaidd allai ddod i'r ddinas yn dilyn y llwyddiant.

Dywedodd David Phillips: "Roedd llygaid y byd ar Wembley, a'n clwb ni sy'n ennill y clodydd.

"Hoffwn longyfarch Michael Laudrup, ei staff a'r chwaraewyr.

"Rhaid diolch hefyd i'r cadeirydd Huw Jenkins a'r bwrdd am y modd y maen nhw wedi llywio'r clwb i'r brig yn nhymor canmlwyddiant y clwb.

"Degawd yn ôl roedd y clwb bron â diflannu'n llwyr, ond nawr rydym yn edrych ymlaen at gystadlu yn Ewrop y tymor nesaf."

Mae presenoldeb Abertawe yn yr Uwch Gynghrair wedi ychwanegu amcangyfrif o £58 miliwn o hwb economaidd i'r ddinas yn y tymor cyntaf yn unig, ac mae disgwyl i ymweliadau gan glybiau o Ewrop roi hwb ychwanegol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol