Carchar wedi ei ohirio i Gymro am roi dyn ar dân

John Peter Richards menw gwrandawiad blaenorol Image copyright News Limited
Image caption Dywedodd John Richards mai jôc wedi mynd o'i le oedd hyn

Mae Cymro wnaeth gyfadde i osod dyn ar dân mewn hostel yn Awstralia wedi cael cael dedfryd o garchar wedi ei ohirio.

Fe wnaeth John Richards, 27 oed, gyfadde iddo ymosod ar ddyn gan achosi niwed corfforol gwirioneddol yn Sydney y llynedd.

Cafodd y Ffrancwr Olivier Seguy, a oedd yn gwisgo gwisg wedi ei wneud o bapur tŷ bach ar gyfer parti, losgiadau difrifol.

Cafodd Richards ddedfryd o 12 mis wedi ei ohirio a'i orfodi i dalu $83 (£56) o gostau.

Fe wnaeth Richards honni yn y llys yn Manly mai jôc aeth o'i le oedd yn gyfrifol am y weithred.

Yn ôl adroddiadau yn y cyfryngau lleol roedd Mr Seguy wedi ei orchuddio yn y papur tŷ bach er mwyn edrych fel mymi o'r Aifft ar gyfer y parti yn hostel The Corso yn ardal Manly o Sydney ar Awst 25 2012.

Cawod

Ond fe wnaeth Richards danio darn o'r papur tŷ bach drwy ddefnyddio taniwr sigarets wrth i Mr Seguy gerdded drwy ystafell gyffredin yr hostel.

"O ganlyniad fe daniodd y papur cyfan a gorchuddio'r dioddefwr mewn fflamau," yn ôl datganiad yr heddlu o'r hyn ddigwyddodd.

Fe wnaeth Richards geisio diffodd y fflamau cyn i Mr Seguy redeg i'r gawod a rhoi'r dŵr oer ymlaen.

Fe wnaeth Richards ei ddilyn, ymddiheuro a mynd i orsaf yr heddlu y diwrnod canlynol.

Aed â Mr Seguy i'r ysbyty lle gafodd driniaeth am losgiadau difrifol i'w wddw, ysgwyddau a'i fraich dde.

"Fe wnaeth staff meddygol gynghori'r dioddefwr y bydd ganddo greithiau am oes o ganlyniad i'r digwyddiad," ychwanegodd y datganiad.