Annog pobl i gychwyn pob sgwrs yn y Gymraeg

  • Cyhoeddwyd
Stryd fawr RhydamanFfynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Un o'r llefydd fydd dan sylw i hybu'r iaith yw Rhydaman

Mae siaradwyr Cymraeg yn cael eu hannog gan Lywodraeth Cymru i ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg yn eu bywyd bob dydd.

Nod ymgyrch Cymraeg yn Gyntaf, yw perswadio siaradwyr Cymraeg rhugl i siarad Cymraeg yn gyntaf wrth ddefnyddio gwasanaethau yn eu cymunedau.

Mae'r fenter yn ymateb i bryderon fod siaradwyr Cymraeg yn aml yn dechrau sgyrsiau yn Saesneg mewn siopau, banciau, bwytai a gwasanaethau a gweithgareddau eraill.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod sgwrs yn tueddu i barhau yn yr iaith y mae'n cychwyn - a dau siaradwr Cymraeg rhugl yn aml yn dal ati i drafod yn gyfan gwbl yn Saesneg.

Y nod yw targedu ardaloedd yn y gogledd a'r gorllewin gan gynnwys Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Powys, Ceredigion, Gwynedd, Sir Ddinbych ac Ynys Môn.

'Gallwn wneud mwy'

Bydd yna hefyd dudalen ar Facebook sy'n nodi busnesau a llefydd lle mae Cymraeg yn cael ei siarad yn rheolaidd.

Mae Martin John Jones, cigydd o Rydaman, yn cefnogi'r ymgyrch i annog cwsmeriaid i gychwyn eu sgwrs yn Gymraeg yn ei siop.

"Mae Rhydaman yn ardal sydd, yn draddodiadol, â llawer o siaradwyr Cymraeg.

"Rwy'n siarad â llawer iawn o'm cwsmeriaid yn Gymraeg ond rwy'n gwybod y gallwn hefyd fod yn gwneud hynny â mwy.

"Mae gen i lawer o gwsmeriaid sy'n dysgu Cymraeg ac maen nhw'n gwneud ymdrech i ddefnyddio'r iaith."

Un arall sy'n cefnogi'r ymgyrch ydi gwerthwr papurau newydd o Ystradgynlais, Val Williams.

"Mae llawer o bobl yr ardal yn deall Cymraeg ond yn debyg o ddechrau sgwrs yn reddfol ac yn ddifeddwl yn Saesneg.

"Mae'r Gymraeg yn rhedeg drwy'r gymdeithas ac rwy'n gobeithio y gallwn ni annog cwsmeriaid i ddechrau eu sgwrs yn Gymraeg yn gyntaf."

Bywyd bod dydd

Dywedodd Leighton Andrews, gweinidog yn Llywodraeth Cymru sydd â chyfrifoldeb am y Gymraeg, ei bod yn bwysig i gadw'r iaith yn fyw yn yr ardaloedd traddodiadol.

"Drwy annog siaradwyr Cymraeg rhugl i gychwyn pob sgwrs yn Gymraeg fe allwn ni sicrhau fod yr iaith yn dal yn rhan o'n bywyd bob dydd."

Ar drothwy Gŵyl Ddewi mae nifer o ddigwyddiadau wedi eu trefnu yn ardaloedd Rhydaman ac Ystradgynlais i annog pobl i gymryd rhan mewn digwyddiadau Cymraeg.

Dyma'r digwyddiadau yn Rhydaman:

  • Dydd Mawrth Chwefror 26 7:45am-9.30am 'Brecwast Busnes', Mountain Gate, Tycroes.
  • Dydd Mercher Chwefror 27 9:30-11:30am: Lansio 'Ti a Fi Rhydaman' yn Llyfrgell Rhydaman.
  • Dydd Iau Chwefror 28: 10:00 pm - 1:00 pm 'Bore Dewi' yn Neuadd y Pensiynwyr, Rhydaman.
  • Dydd Gwener Mawrth 1: Parti Stryd Dydd Gŵyl Ddewi, yn cael ei drefnu gan Fenter Bro Dinefwr.

Dyma'r digwyddiadau yn Ystradgynlais:

  • Dydd Mawrth Chwefror 26 9.30am-11.30am 'Bore o Hwyl yn Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr.
  • Dydd Mercher Chwefror 27 8.00am-9.30am 'Brecwast Busnes', Merlins, Ystradgynlais.
  • Dydd Iau Chwefror 28 : 9:30am-11.30am Sesiwn Sgiliau Chwaraeon yn Ysgol Ystalyfera yn cael ei rhedeg gan Sgil Cymru.
  • Dydd Gwener Mawrth 1: Gorymdaith Dydd Gŵyl Ddewi: Neuadd Les Ystradgynlais sy'n ei drefnu. Bydd yr orymdaith yn cychwyn yn Eglwys Cynog Sant ac yn cyrraedd y Neuadd Les tua 10.30am a bydd Jamborî Martyn Geraint yn dilyn yn y Neuadd Les.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol