Pennaeth newydd i'r Llyfrgell Genedlaethol

  • Cyhoeddwyd
Aled Gruffydd JonesFfynhonnell y llun, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae Aled Gruffydd Jones yn frodor o Lanfrothen yng Ngwynedd

Yr Athro Aled Gruffydd Jones fydd Prif Weithredwr a Llyfrgellydd newydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Bydd Yr Athro Jones yn dilyn Andrew Green fydd yn ymddeol ar 30 Mawrth ar ôl 14 mlynedd wrth y llyw.

Gyda chymeradwyaeth bwrdd y llyfrgell ar Fawrth 8 bydd yr Athro Jones yn cychwyn ar ei ddyletswyddau'n fuan.

Cafodd Yr Athro Aled Jones ei eni ym 1955 ac mae'n frodor o Lanfrothen ym Meirionnydd, Gwynedd, a chafodd ei addysg yn Ysgol Ardudwy, Harlech, a Phrifysgol Efrog.

'Arweinydd cadarn'

Graddiodd yn y Dosbarth Cyntaf mewn Hanes o Brifysgol Efrog a chafodd MA gyda rhagoriaeth a PhD o Brifysgol Warwick.

Ymunodd ag Adran Hanes Prifysgol Aberystwyth yn 1979 a bu'n Bennaeth yr Adrannau Hanes a Hanes Cymru rhwng 1994 a 2002.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Andrew Green wedi bod yn llyfrgellydd y sefydliad ers 14 blynedd.

Fe'i penodwyd yn Athro Hanes Cymru Syr John Williams yn 1995 a gwasanaethodd fel Deon Cyfadran y Dyniaethau ac mae wedi bod yn Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth er 2005.

Mae'n un o Ymddiriedolwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chadeirydd ei Bwyllgor Ymchwil.

Dywedodd Syr Deian Hopkin, Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru: "Mae Aled Jones wedi profi ei hun fel arweinydd cadarn ac mae'n meddu ar gymwyseddau strategol eang ym maes addysg uwch.

"Mae ganddo nid yn unig brofiad ymarferol o weithio yn yr amgylchedd gwybodaeth ddigidol ond mae ei ymrwymiad i'r maes hwn hefyd yn un nodedig.

"Ef yw'r person delfrydol i arwain y Llyfrgell wrth i'r sefydliad geisio darparu gwasanaeth o safon uchel i bobl Cymru".

Dywedodd Yr Athro Jones: "Braint o'r fwyaf yw cael y cyfle i arwain un o'n sefydliadau cenedlaethol mwyaf, er gwaethaf y sialensiau sy'n ein hwynebu.

"Wrth ddarparu'n gwasanaethau, rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru, gyda Llywydd y Llyfrgell a'r Bwrdd Ymddiriedolwyr, a chyda staff y Llyfrgell, a hynny er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i fod yn ddarparwyr gwybodaeth anghymharol mae'n hawdd mynd ati".

Mae'r llyfrgell yn elusen gofrestredig sy'n cyflogi 300 o staff ac yn rheoli cyllideb ariannol o £11m y flwyddyn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol