Prosiect newydd i archwilio gwyliau yng Ngheredigion

  • Cyhoeddwyd
Amgueddfa Ceredigion
Disgrifiad o’r llun,
Amgueddfa Ceredigion fydd yn arwain y prosiect

O deithiau i lan môr i ddawnsfeydd gyda'r nos, bydd prosiect newydd yn rhoi cyfle i hyd at 60 o bobl ifanc i archwilio hanes adloniant Ceredigion yn ystod y 50 mlynedd diwethaf.

Mae'r prosiect dwy flynedd, o dan arweiniad Amgueddfa Ceredigion, wedi derbyn grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) gwerth tua £45,000.

Fe fydd y prosiect yn ymwneud â phobl hŷn yn y gymuned a fydd yn gweithio gyda phobl ifanc.

Bwriad y prosiect yw canolbwyntio ar dair prif thema, sef teithiau undydd, nosweithiau allan a gwyliau.

Fel rhan o'r prosiect, bydd cyfranogwyr yn derbyn hyfforddiant mewn technegau cadwraeth, hanes ar lafar, dehongli, digwyddiadau ac arddangosfeydd.

'Gweithgareddau'

Byddan nhw hefyd yn creu 'Blychau Darganfod', a fydd yn cynnwys gwrthrychau, straeon a lluniau am ddiwylliant pobl ifanc, i'w defnyddio yn y gymuned ymhell wedi i'r prosiect ddod i ben.

Bydd dawns fawreddog â mygydau a pherfformiad syrcas Oes Fictoria yn cael eu trefnu gyda chymorth Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth, yn ogystal ag arddangosfa wedi'i churadu gan y bobl ifanc, yn nodi anterth y prosiect ar ddiwedd 2014.

"Bydd cefnogaeth CDL o'r prosiect hwn yn ein galluogi i ddatblygu gweithgareddau'r bobl ifanc yn yr amgueddfa ac ymgysylltu'n fwy eang â phobl ifanc ledled y sir," meddai Carrie Canham, Curadur Amgueddfa Ceredigion.

"Bydd y prosiect hwn yn cael ei ysgogi gan y bobl ifanc, a byddan nhw'n ffurfio panel llywio o chwe aelod - Panel Ieuenctid Treftadaeth Ceredigion - a fydd yn penderfynu ar gyfeiriad y prosiect ac yn cydlynu cyfraniadau eu cyfoedion."

Bydd y prosiect yn cael ei gyflenwi mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys RAY Ceredigion, rhwydwaith gofal plant y tu allan i'r ysgol a gwasanaeth chwarae mynediad agored, Age Concern, a sefydliad celfyddydau mewn iechyd, Haul Ceredigion.

Bydd swydd ran amser newydd hefyd yn cael ei chreu yn yr amgueddfa er mwyn cefnogi panel llywio Panel Ieuenctid Treftadaeth Ceredigion.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol