Cyfeirio cynlluniau Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gan Gyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda chwe wythnos i ystyried argymhellion y bwrdd iechyd lleol cyn penderfynu eu cyfeirio ai peidio

Bydd cynlluniau dadleuol i ad-drefnu gwasanaethau iechyd yng nghanolbarth a gorllewin Cymru'n cael eu cyfeirio at Lywodraeth Cymru, mae BBC Cymru yn ddeall.

Mae corff sy'n gwarchod buddiannau cleifion yn yr ardal honno'n pryderu am gynlluniau Bwrdd Iechyd Hywel Dda, sy'n cynnwys newid y ffordd mae gofal brys yn cael ei gynnig yn Ysbyty'r Tywysog Philip, Llanelli, a chau'r Uned Gofal Arbennig i Fabanod yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd.

Mae BBC Cymru hefyd wedi cael ar ddeall fod Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda hefyd wedi cyfeirio'r cynlluniau i gau dwy uned mân anafiadau yn Ninbych-y-Pysgod a De Penfro at y Gweinidog Iechyd, yn ogystal â chynllun i gau Ysbyty Cymunedol Mynydd Mawr yn Y Tymbl.

Mae disgwyl i'r Cymuned Iechyd Cymuned gyhoeddi eu penderfyniad yn swyddogol fore dydd Mawrth.

Mae nifer o ymgyrchoedd lleol wedi brwydro i geisio amddiffyn y gwasanaethau.

Cymeradwyo

Roedd Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi cwrdd ar Ionawr 15 i wneud eu hyrgymhellion terfynol ar gynlluniau eang i ad-drefnu gwasanaethau iechyd yn yr ardal.

Roedd y cynlluniau'n cynnwys rhoi gofal brys yn Ysbyty'r Tywysog Philip, Llanelli, dan ofal nyrsys yn hytrach na meddygon. Ond byddai'r ysbyty'n cadw uned asesu a meddygol brys 24 awr y dydd.

Byddai gofal cymhleth i fabanod yn cael ei ganol yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin - gan olygu fod yr Uned Gofal Arbennig i Fabanod yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd, yn cau.

Cymeradwyodd y bwrdd iechyd hefyd gynlluniau i gau unedau mân anafiadau yn Ninbych-y-pysgod a De Penfro.

Yn ogystal, byddai Ysbyty Cymunedol Mynydd Mawr yn Y Tymbl - sy'n trin cleifion oedrannus - yn cau, gyda gwasanaethau'n cael eu cynnig yn y gymuned neu yn Ysbyty'r Tywysog Philip, Llanelli.

Roedd rheolwyr wedi mynnu bod yn rhaid bwrw 'mlaen gyda'r ad-drefnu er mwyn cwrdd ag anghenion poblogaeth sy'n heneiddio, cadw a recriwtio arbenigwyr meddygol, ac i gwrdd â'r pwysau ariannol ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

Yn ôl y bwrdd iechyd, fe fydd yr argymhellion yn arwain at "ofal iechyd o'r radd flaenaf i'r boblogaeth leol, nawr ac yn y dyfodol" ac y bydd yn cefnogi'r ymdrech i ofalu am bobl yn eu cartrefi eu hunain a sicrhau fod ysbytai mewn gwell sefyllfa i ddelio â'r cleifion mwya' sâl.

£40 miliwn

Ychwanegodd y bwrdd iechyd na fyddai'r newidiadau yn digwydd tan y bydd yn ddiogel i'w cyflwyno.

Maent hefyd wedi addo y bydd £40 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn chwe chanolfan iechyd cymunedol, fydd yn cynnig ystod eang o wasanaethau gan gynnwys profion diagnostig, apwyntiadau dydd a ffisiotherapi.

Bydd rhain wedi'u lleoli yn Aberaeron, Aberteifi, Caerfyrddin, Cross Hands, Crymych a Hendy-gwyn ar Daf.

Mae'r BBC yn deall fod y Cyngor Iechyd Cymuned lleol wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Bwrdd Iechyd Hywel Dda i esbonio'u penderfyniad i gyfeirio'r cynlluniau. Os oes unrhyw gynigion yn cael eu cyfeirio, yna mae'n rhaid i'r cyngor gynnig opsiynau eraill y maen nhw'n credu fyddai'n well i gleifion.

Yr wythnos ddiwetha' penderfynodd Cyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr roi eu cefnogaeth i gynlluniau i ad-drefnu gwasanaethau iechyd yng ngogledd Cymru.

Roedd y penderfyniad wedi denu beirniadaeth eang gan ymgyrchwyr a rhai gwleidyddion lleol o'r pedair prif blaid.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol