Cricedwr wedi cymryd alcohol a chyffuriau cyn marw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dawn arbennig gan Tom Maynard yn ôl arbenigwyr

Mae rheithgor cwest i farwolaeth y cricedwr Tom Maynard wedi cofnodi rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol.

Cafodd corff y chwaraewr 23 oed ei ddarganfod ar reilffordd yn Llundain ac roedd un o'r trenau tanddaearol wedi ei daro ger gorsaf Wimbledon Park ar Orffennaf 18 y llynedd.

Clywodd y cwest yn Llys Crwner Westminster ddydd Mawrth fod Maynard, a fagwyd yng Nghaerdydd, yn ceisio dianc rhag yr heddlu ar ôl gyrru tra dan ddylanwad alcohol a chyffuriau adeg y digwyddiad.

Bu farw o'i anafiadau ar ôl cael ei daro gan y trên.

Yn gynharach yn y noson roedd wedi cael ei holi gan yr heddlu wedi adroddiadau fod ei gar Mercedes du yn cael ei yrru'n wyllt.

Ond dihangodd Maynard o'r car, gan adael y goriad yn y cerbyd.

Lefel alcohol

Dangosodd archwiliad post mortem fod yna bedair gwaith mwy o alcohol yn ei waed na sy'n gyfreithlon i yrru, a'i fod hefyd wedi cymryd cocên ac ecstasi mewn ffurf MDMA ar ôl bod allan gyda dau o'i ffrindiau yn Wandsworth, yn ne Llundain.

Clywodd y cwest fod profion ar samplau gwallt yn awgrymu y gallai Maynard fod wedi bod yn cymryd cyffuriau'n rheolaidd hyd at dri mis a hanner cyn ei farwolaeth.

Mae teulu Tom Maynard wedi rhyddhau datganiad trwy Gymdeithas y Cricedwyr Proffesiynol, yn dweud: "Nid yw canlyniadau'r cwest yn diffinio ein mab. Y ffaith fod cymaint o bobl yn meddwl y byd ohono sy'n ei ddiffinio fel person.

"Yr unig rai fyddai'n barnu Tom ar gasgliadau'r cwest yw'r rhai sydd ddim yn ei adnabod. Fe wnaeth ddewisiadau'r noson honno a gostiodd ei fywyd ond mae ei deulu a'i ffrindiau yn ei garu a byddwn yn gweld ei eisiau'n ofnadwy am byth.

"Roedd yn berson arbennig iawn ac mae ei farwolaeth yn gadael bwlch enfawr yn ein bywydau."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol