Cricedwr wedi cymryd alcohol a chyffuriau cyn marw

Tom Maynard Image copyright PA
Image caption Roedd dawn arbennig gan Tom Maynard yn ôl arbenigwyr

Mae rheithgor cwest i farwolaeth y cricedwr Tom Maynard wedi cofnodi rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol.

Cafodd corff y chwaraewr 23 oed ei ddarganfod ar reilffordd yn Llundain ac roedd un o'r trenau tanddaearol wedi ei daro ger gorsaf Wimbledon Park ar Orffennaf 18 y llynedd.

Clywodd y cwest yn Llys Crwner Westminster ddydd Mawrth fod Maynard, a fagwyd yng Nghaerdydd, yn ceisio dianc rhag yr heddlu ar ôl gyrru tra dan ddylanwad alcohol a chyffuriau adeg y digwyddiad.

Bu farw o'i anafiadau ar ôl cael ei daro gan y trên.

Yn gynharach yn y noson roedd wedi cael ei holi gan yr heddlu wedi adroddiadau fod ei gar Mercedes du yn cael ei yrru'n wyllt.

Ond dihangodd Maynard o'r car, gan adael y goriad yn y cerbyd.

Lefel alcohol

Dangosodd archwiliad post mortem fod yna bedair gwaith mwy o alcohol yn ei waed na sy'n gyfreithlon i yrru, a'i fod hefyd wedi cymryd cocên ac ecstasi mewn ffurf MDMA ar ôl bod allan gyda dau o'i ffrindiau yn Wandsworth, yn ne Llundain.

Clywodd y cwest fod profion ar samplau gwallt yn awgrymu y gallai Maynard fod wedi bod yn cymryd cyffuriau'n rheolaidd hyd at dri mis a hanner cyn ei farwolaeth.

Mae teulu Tom Maynard wedi rhyddhau datganiad trwy Gymdeithas y Cricedwyr Proffesiynol, yn dweud: "Nid yw canlyniadau'r cwest yn diffinio ein mab. Y ffaith fod cymaint o bobl yn meddwl y byd ohono sy'n ei ddiffinio fel person.

"Yr unig rai fyddai'n barnu Tom ar gasgliadau'r cwest yw'r rhai sydd ddim yn ei adnabod. Fe wnaeth ddewisiadau'r noson honno a gostiodd ei fywyd ond mae ei deulu a'i ffrindiau yn ei garu a byddwn yn gweld ei eisiau'n ofnadwy am byth.

"Roedd yn berson arbennig iawn ac mae ei farwolaeth yn gadael bwlch enfawr yn ein bywydau."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.